E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Adult Primary Obstructive Megaureter: Ultrasonography and Intravenous Urography Findings [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(3): 169-171

Adult Primary Obstructive Megaureter: Ultrasonography and Intravenous Urography Findings

Mustafa Koç1, Aydın Bora1, Erdal Benli2, Hüseyin Beğenik3
1Bingöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bingöl
2Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü, Bingöl
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, VAN

Primary obstructive megaureter (POM) is described as dilatation of ureter due to a functional obstruction at distal ureter. It is seen commonly in pediatric age group and uncommonly in adults. Although it is known as a nonhereditary anomaly, some familial cases have also been reported. Most of the cases are asymptomatic and detected incidentally. The diagnosis is important for symptomatic patients. We aim in this study to present the ultrasonography and intravenous urography findings of POM in an adult patient who admitted with urinary system complaint.

Keywords: Primary obstructive megaureter, intravenous urography, ultrasonography

Erişkin Primer Obstruktif Megaureter: Ultrasonografi ve İntravenoz Ürografi Bulguları

Mustafa Koç1, Aydın Bora1, Erdal Benli2, Hüseyin Beğenik3
1Bingöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bingöl
2Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü, Bingöl
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van

Primer obstrüktif megaüreter (POM), distal üreterde fonksiyonel bir obstrüksiyona bağlı oluşan üreter dilatasyonu olarak tanımlanır. Daha çok çocuk yaş grubunda görülüp, erişkinde nadir olarak görülür. Nonherediter bir patoloji olduğu bilinmekle beraber nadir olarak ailesel olgularda bildirilmiştir. Olguların çoğu asemptomatiktir ve insidental olarak saptanır. Semptomatik hastalarda tanısı önem kazanmaktadır. Biz bu yazıda, üriner sistem şikayetleri ile başvuran yetişkin hastada, yapılan intravenöz ürografi ve ultrasonografi tetkikinde saptanan POM olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Primer obstrüktif megaüreter, intravenöz ürografi, ultrasonografi

Mustafa Koç, Aydın Bora, Erdal Benli, Hüseyin Beğenik. Adult Primary Obstructive Megaureter: Ultrasonography and Intravenous Urography Findings. Van Med J. 2011; 18(3): 169-171
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale