E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm; A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(3): 165-168

Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm; A Case Report

Dolunay Odabaşı1, Halil Başel2, Adem Kıymaz2, Hasan Ekim1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi, Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi, Ana Bilim Dalı, Van

Despite the fact that atherosclerotic extracranial carotid artery lesions are encountered very often the aneurysms are less common. The aneurysms are usually located in the main carotid artery especially at the bifurcation, thereafter it is seen in the internal carotid artery. In our case we report an aneurysm located in the extracranial segment of the internal carotid artery which was explorated under general anesthesia. After resection the arterial patency was established with end to end anostomosis.

Keywords: Carotid artery, Aneurysm

Ekstrakraniyal Internal Karotis Arter Anevrizmasi; Olgu Sunumu

Dolunay Odabaşı1, Halil Başel2, Adem Kıymaz2, Hasan Ekim1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi, Ana Bilim Dalı, Van

Aterosklerotik ekstrakraniyal karotis arter lezyonları oldukça sık görülmesine karşın, anevrizmalarına daha az rastlanır. En sık yerleşim yeri özellikle bifurkasyon bölgesi olmak üzere ana karotis arterdir. Bunu internal karotis arter takip eder. Bu makalemizde, internal karotis arterin ekstrakraniyal bölümünde anevrizma saptanmış olgu sunulmaktadır. Genel anestezi uygulanarak anevrizma eksplore edilmiş, rezeksiyonu takiben arteriyel devamlılık uc uca anostomoz ile sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter, Anevrizma

Dolunay Odabaşı, Halil Başel, Adem Kıymaz, Hasan Ekim. Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm; A Case Report. Van Med J. 2011; 18(3): 165-168
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale