E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Growing Teratoma Syndrome: A case report [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 469-472 | DOI: 10.5505/vtd.2021.26937

Growing Teratoma Syndrome: A case report

Elif Sitre Koç, Öykü Beyaz
Department of Internal Medicine, Acıbadem MAA University, Istanbul, Turkey

Germ cell tumors of the testis comprosing of seminomas, or non-seminomatous germ cell tumors are the most common solid neoplasms in young men. There are rare cases where seminoma and non-seminomatous cells are seen together. Non-seminomatous germ cell tumors which have generally good prognosis may feature with growing masses, despite chemotherapy treatment and consequent diminishing or normal tumor markers. These cases are called Growing Teratoma Syndrome (GTS). Growing Teratoma Syndrome is diagnosed with: (i) normalization of tumor markers (AFP and / or hCG) that have been elevated before chemotherapy, (ii) increased tumor volume during or after chemotherapy, and (iii) biopsy result consistent with mature teratoma. In the management of GTS, the early and complete surgical removal of the tumor constitutes the main approach. Early diagnosis and correct intervention GTS cases have a very good prognosis. Herein, we report a patient diagnosed with GTS after two courses of chemotherapy.

Keywords: growing teratoma syndrome, germ cell tumor, teratoma, testis cancer

Büyüyen Teratoma Sendromu: Bir olgu sunumu

Elif Sitre Koç, Öykü Beyaz
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Acıbadem MAA Universitesi, Istanbul

Seminom ve non-seminomatoz germ hücreli tümörlerin oluşturduğu testis tümörleri genç erkeklerde en sık rastlanan solid neoplazmlardır. Seminom ve non-seminomatoz tumörlerin birlikte görüldüğü nadir durumlar vardır. Genellikle iyi prognoza sahip olan non-seminomatoz germ hücreli tümörlerde, kemoterapi tedavisi ve normale dönen tumör belirteçlerine rağmen büyüyen kitleler ile ortaya çıkabilir. Bu vakalara Büyüyen Teratom Sendromu (BTS) denir. Büyüyen Teratom Sendromu kriterleri şunlardır: (i) kemoterapiden önce artmış tümör belirteçlerinin (AFP ve / veya hCG) normalleşmesi, (ii) kemoterapi sırasında veya sonrasında tümör büyüklüğünün artması ve (iii) mature teratomla uyumlu biyopsi sonucu. BTS tedavisinde esas yaklaşım, tümörün erken tanısı ve cerrahi çıkarılmasıdır. Erken tanı ve doğru müdahale ile BTS vakalarının prognozu çok iyidir. Burada, iki kür kemoterapiden sonra BTS tanısı konan bir hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: büyüyen teratom sendromu, germ hücreli tümör, teratom, testis kanseri

Elif Sitre Koç, Öykü Beyaz. Growing Teratoma Syndrome: A case report. Van Med J. 2021; 28(3): 469-472

Corresponding Author: Elif Sitre Koç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale