E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Two-Year Hepatitis and HIV Seroprevalence in Samples of Patients Admitted to Primary Health Care Centers [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 404-411 | DOI: 10.5505/vtd.2021.04468

Two-Year Hepatitis and HIV Seroprevalence in Samples of Patients Admitted to Primary Health Care Centers

Duygu Kübra Tuna1, Yalçın Dicle2, Elif Aydın3
1Van Public Health Laboratory, Microbiology Laboratory, Van, Turkey
2Department of Nutrition And Dietetics, Faculty of Health Sciences, Muş Alparslan University, Muş, Turkey
3Kütahya University of Health Sciences, Health Services Vocational School, Kütahya, Turkey

INTRODUCTION: Viral hepatitis and HIV are a global health problem causing acute and chronic infections. The aim of this study was to determine the HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, anti-HAV IgG and Anti-HIV seropositivity rates in clinical samples sent from primary health care centers to Department of Van Public Health.
METHODS: In this study, data obtained from the clinical HBsAg, anti-HBS, anti-HCV, HAV IgG and anti-HIV seroprevalence samples between January 2016 and January 2018 in Van province and its surrounding were retrospectively evaluated. Serum samples were analyzed by Chemiluminescent Microparticle İmmunoassay (CMIA) using Siemens (Advia CP, USA). Chi-square test was used for statistical evaluation of serological data.
RESULTS: A total of 44509 patients were tested for HBsAg, 50183 patients for anti-HBs, 39552 patients for anti-HCV, 37671 patients for anti-HAV IgG and 35084 patients for anti-HIV tests. In this study, seropositivity rate was found as 1.66% in HBsAg, 30.6% in Anti-HBs, 0.27% in Anti-HCV, 48.67% in anti-HAV IgG and 0.005% in Anti-HIV. The highest anti-HBs seropositivity rate was found in patients who were under 15 years and between 15-24 years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When compared with the literature, generally HbsAg, anti HBs, anti-HCV, HAV IgG and anti-HIV seroprevalence were found lower than published studies. The most important reason for the low seropositivity rates in this study is that the majority of donors can be considered as the formation of healthy individuals applying to primary health care centers to obtain a health report.

Keywords: Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Hepatitis A virus, HIV Seropositivity, Primary healthcare centers

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastalardan Alınan Kan Örneklerinde İki Yıllık Hepatit ve HIV Seroprevalansı

Duygu Kübra Tuna1, Yalçın Dicle2, Elif Aydın3
1Van Halk Sağlığı Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van, Türkiye
2Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Muş, Türkiye
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Viral hepatitler ve HIV akut ve kronik enfeksiyonlara neden olan küresel bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada; birinci basamak sağlık kuruluşlarından Van Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen klinik numunelerde; HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, HAV IgG ve anti-HIV seropozitiflik oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Van ili ve çevresinden Ocak 2016 ile Ocak 2018 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen HBsAg, anti-HBS, anti-HCV, HAV IgG ve anti-HIV klinik numunelere ait veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Serum örnekleri Chemiluminescent Microparticle İmmunoassay (CMIA) mikro eliza yöntemiyle Siemens (Advia CP, USA) cihazı kullanılarak analiz edilmiştir. Serolojik verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ki-kare (χ2) testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Toplam 44509 hastaya HBsAg, 50183 hastaya anti-HBs, 39552 hastaya anti-HCV ve 37671 hastaya anti-HAV IgG ve 35084 hastaya anti-HIV testi yapılmıştır. Bu çalışmada, HBsAg (%1,66), Anti-HBs (%30,6), Anti-HCV (%0,27), anti-HAV IgG (%48,67) ve Anti-HIV (%0,005) oranlarında seropozitiflik saptanmıştır. En yüksek Anti-HBs seropozitiflik oranının 15 yaş altı ve 15-24 yaş gruplarında olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamız literatür ile karşılaştırıldığında genel olarak HbsAg, anti-HBs, anti-HCV, HAV IgG ve anti-HIV serorevalansı bazı çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Bu çalışmada, seropozitiflik oranlarının düşük seyretmesinin en önemli sebebi donörlerin çoğunluğunun, sağlık raporu almak için birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran sağlıklı bireylerden oluşması olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, Hepatit C virüsü, Hepatit A virüsü, HIV seropozitifliği, Birinci basamak sağlık kuruluşu

Duygu Kübra Tuna, Yalçın Dicle, Elif Aydın. Two-Year Hepatitis and HIV Seroprevalence in Samples of Patients Admitted to Primary Health Care Centers. Van Med J. 2021; 28(3): 404-411

Corresponding Author: Yalçın Dicle, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale