E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Complications of Circumcision in Our Region [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(3): 155-158

Complications of Circumcision in Our Region

İlhan Geçit1, Erdal Benli2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
2Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bingöl

Aim: Our aim was retrospectively to evaluate the complications applying to our hospital after circumcision. Method: Referring to Bingol State Hospital between 2006 and 2010 in the early period due to a complication of circumcision,or the complications of late circumcision, identified during routine examination without a complaint were retrospectively reviewed. Findings: The mean age of these patients was 6.2 years (1-25 years). 55 of totally 62 patients (89%) were circumcised in the campaign of mass circumcision or by traditional circumcisers as an individual, but 7 of them (11%) had been circumcised by doctors. Regardless of early and late period, the complication rates of 62 patients who had the complications after the circumcision were as follows; bleeding at 25 patients (40%), infection at 13 patients (20%), missing cutting of the foreskin at 7 patients (11%), penile hematoma at 5 patients (8%), penile skin bridges at 5 patients (8%), more cutting of the foreskin at 2 patients (3%), poor wound healing (scar) at 2 patients (3%), urinary retention at 1 patient (2%), ischemia- necrosis in penis skin at 1 patient (% 2), acquired hypospadias at 1 patient (2%) and partial amputation in the glans penis at 1 patient ( % 2) were respectively observed. Result We think that there will be a serious reduction in the rates of complication in case the process of circumcision is carried out by experts in health centers and in appropriate sterile conditions.

Keywords: Circumcision,Circumcisier,Complication

Bölgemizdeki Sünnet Komplikasyonları

İlhan Geçit1, Erdal Benli2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Van
2Bingöl Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Bingöl

Amaç: Hastanemize sünnet sonrası başvuran komplikasyonları geriye dönük olarak değerlendirmekti. Yöntem: 2006-2010 yılları arasında Bingöl Devlet Hastanesine sünnet komplikasyonu nedeniyle erken dönemde müracaat eden veya bir şikayeti olmadan rutin muayene sırasında tespit edilen geç sünnet komplikasyonları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Bu hastaları yaş ortlaması 6,2 yıl (1-25 yıl) idi. Toplam 62 hastanın 55’i (%89) toplu sünnet kampanyasında ya da ferdi olarak geleneksel sünnetçilerce, 7’si (%11) hasta doktorlar tarafından sünnet edilmişti. Erken ve geç dönem ayırt edilmeden sünnet sonrası komplikasyon izlenen 62 hastanın komplikasyon dağılım oranları şu şekildeydi; kanama 25(%40) hastada izlendi ve bunu sırasıyla enfeksiyon 13(%20), sünnet derisinin eksik kesilmesi 7(%11), penil hematom 5(%8), penil cilt köprüleri 5(%8), sünnet derisinin fazla kesilmesi 2(%3), kötü yara iyileşmesi (nedbe) 2(%3), idrar retansiyonu 1(%2), penis derisinde iskemi-nekroz 1(%2), edinsel hipospadias 1(%2) ve glans penisde parsiyel amputasyon 1(%2) takip etmekteydi. Sonuç: Sünnet işleminin sağlık merkezlerinde, uygun steril koşullarda ve uzman kişilerce yapılması durumunda, bu komplikasyon oranlarında ciddi olarak azalma olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Sünnetçi, Komplikasyon

İlhan Geçit, Erdal Benli. Complications of Circumcision in Our Region. Van Med J. 2011; 18(3): 155-158
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale