E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Patients With Avascular Necrosis of the Femur Head? [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 434-439 | DOI: 10.5505/vtd.2021.72473

Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Patients With Avascular Necrosis of the Femur Head?

Ibrahim Etli1, Mehmet Ali Tokgöz2, Ömer Faruk Kılıçaslan1, Murat Yüncü1, Vugar Nabi1
1Antalya Training And Research Hospital - Department of Orthopaedics and Traumatology
2Ankara Keçiören Training And Research Hospital - Department of Orthopaedics and Traumatology

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the clinical and radiological results of exposure to high level of oxygen under high level of atmospheric pressure [Hyperbaric Oxygen (HBO) Therapy] in patients with Ficat Stage 1 and 2a avascular necrosis of the femoral head (AVNFH).
METHODS: A retrospective examination was performed on the patients, who were administered HBO therapy and followed up due to Ficat Stage 1 and 2a AVNFH between February 2016 and November 2019.The Harris Hip Score forms, conventional radiography of the hip, and MRI were analyzed. The Ficat classification was used for grading of the aascular necrosis.
RESULTS: A total of 25 patients with a mean age of 45.4 ± 11.4 years were evaluated. It was observed that the patients were administered an average of 30.4 ± 3.55 (range: 27-47) sessions of HBO therapy within an average of 40.6 ± 5.32 (range: 36-65) days. After the HBO therapy, it was found that the Ficat stage of 11 patients progressed, while the stages of two patients regressed, and seven patients remained stable (p: 0.002). While the mean total Harris Hip Score was 43.82 ± 18.55 before the procedure, it was found to be 78.47 ± 17.05 after the procedure. After the procedure, a statistically significant difference was observed in Harris Hip Scores, VAS and the range of motion measurements compared to the values obtained before the procedure (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: HBO can be suggested as an option to be considered by the clinicians as a supportive treatment method, especially in young patients.

Keywords: Hyperbaric oxygen therapy, avascular necrosis, femoral head, hip pain

Erken Evre Femur Başı Avasküler Nekrozlu Olgularda Hiberbarik Oksijen Tedavisi Etkili Midir?

Ibrahim Etli1, Mehmet Ali Tokgöz2, Ömer Faruk Kılıçaslan1, Murat Yüncü1, Vugar Nabi1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji bölümü
2Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, erken evre (Ficat Evre 1 ve 2a) femur başının avasküler nekrozu hastalarında atmosfer basıncının normalden üç kat daha yükseğe çıktığı basınçlı bir odada yüksek düzeyde oksijene maruz kalmanın (Hiperbarik Oksijen Tedavisi) klinik ve radyolojik sonuçlarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2016 ile Kasım 2019 arasında Ficat evre 1 ve 2a FBAN tanısı ile hiperbarik oksijen (HBO) uygulanan ve takip edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Her hastanın demografik verileri, hastalık özgeçmişleri, tedavi öncesi ve sonrası dönemde uygulanan Harris Kalça değerlendirme formları, iki projeksiyonda (ön-arka ve lateral) konvansiyonel kalça röntgenogramı ve kalça eklem manyetik rözenans görüntüleri (MRG) incelendi. Ficat evrelendirmesine göre hasta patolojileri sınıflandırıldı ve işlem öncesi-sonrası değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Mevcut çalışmada ortalama yaşı 45,4±11,4 (aralık: 22-67) olan 19 erkek ve 6 kadından oluşan 25 hasta değerlendirildi. Hastalara ortalama 40,6±5,32 (aralık: 36-65) gün içerisinde ortalama 30,4±3,55 (aralık: 27-47) seans HBO tedavisi uygulandığı görüldü. HBO tedavisi sonrasında ise 11 hastanın Ficat evresinin ilerlediği, iki hastanın evresi gerilerken yedi hastanınsa sabit kaldığı tespit edildi (p: 0,002). Harris Kalça değerlendirme skoru ortalama toplam değeri işlem öncesinde 43,82±18,55 iken işlem sonrasında 78,47±17,05 seviyesinde olduğu tespit edildi. İşlem sonrası Harris kalça değerlendirme skoru, VAS ve eklem hareket açıklığı ölçümlerinde işlem öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı değişim izlendi (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özellikle genç hastalarda HBO destekleyici bir tedavi yöntemi olarak klinisyenler tarafından değerlendirmeye alınması gereken bir seçenek olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen tedavisi, femur başı avasküler nekrozu, kalça ağrısı

Ibrahim Etli, Mehmet Ali Tokgöz, Ömer Faruk Kılıçaslan, Murat Yüncü, Vugar Nabi. Is Hyperbaric Oxygen Therapy Effective in Patients With Avascular Necrosis of the Femur Head?. Van Med J. 2021; 28(3): 434-439

Corresponding Author: Ibrahim Etli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale