E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Coexistence of Thymus and Colon Adenocarcinoma: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 466-468 | DOI: 10.5505/vtd.2021.68552

Coexistence of Thymus and Colon Adenocarcinoma: A Case Report

Muhammed Selim Bodur1, Mustafa Tercan1, Mümtaz Erakin1, Seda Arzuman Baştürk1, Ismail Zihni1, İsa Sözen2, Girayhan Çelik2, Mehmet Zafer Sabuncuoglu2, Recep Çetin1
1Department of Surgical Oncology, Süleyman Demirel University Medical Faculty, Isparta, Turkey
2Department of General Surgery, Süleyman Demirel University Medical Faculty, Isparta, Turkey

Thymoma is a very rare tumor with a rate of 1.7 per million. Thymoma often occurs between the ages of 35-70. Thymoma is frequently located in the anterior mediastinum. Patients with thymoma often do not cause symptoms clinically. Depending on the localization of the tumor, pain may present with cough, hoarseness, shortness of breath, superior vena cava syndrome and weight loss. The coexistence of nasopharyngeal, breast, colon and hepatocellular cancer can be seen in patients with thymomas. In this article, we present our case with thymoma and colon cancer association with the literature.

Keywords: Colon cancer, secondary cancer, thymoma

Timus ve Kolon Adenokarsinomunun Birlikteliği: Olgu Sunumu

Muhammed Selim Bodur1, Mustafa Tercan1, Mümtaz Erakin1, Seda Arzuman Baştürk1, Ismail Zihni1, İsa Sözen2, Girayhan Çelik2, Mehmet Zafer Sabuncuoglu2, Recep Çetin1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Isparta

Timoma milyonda 1.7 görülme oranı ile çok nadir görülen tümörlerdir. Timoma sıklıkla 35-70 yaşları arasında görülür. Timoma sıklıkla anterior mediasten yerleşimlidir. Timomalı hastalar sıklıkla klinik olarak semptom vermezler. Tümörün bulunduğu lokalizasyona bağlı olarak, ağrı öksürük, ses kısıklığı, nefes darlığı, vena kava süperior sendromu ve kilo kaybı ile belirti verebilmektedir. Çeşitli serilerde timomalara eşlik eden diğer maligniteler de bildirilmiştir. Timomalı hastalarda nasofarengeal, meme, kolon ve hepatosellüler kanser birlikteliği görülmektedir. Biz bu yazımızda timoma ile kolon kanseri birlikteliği olan olgumuzu literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: İkincil kanser, kolon kanseri, timoma

Muhammed Selim Bodur, Mustafa Tercan, Mümtaz Erakin, Seda Arzuman Baştürk, Ismail Zihni, İsa Sözen, Girayhan Çelik, Mehmet Zafer Sabuncuoglu, Recep Çetin. Coexistence of Thymus and Colon Adenocarcinoma: A Case Report. Van Med J. 2021; 28(3): 466-468

Corresponding Author: Muhammed Selim Bodur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale