E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Effect of Intracerebral Abscess Aspiration With Burr-Hole Accompanied by Neuronavigation on Hospitalization and Antibiotherapy Period [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(3): 354-365 | DOI: 10.5505/vtd.2021.46578

Effect of Intracerebral Abscess Aspiration With Burr-Hole Accompanied by Neuronavigation on Hospitalization and Antibiotherapy Period

Mert Şahinoğlu, Derya Karaoğlu Gündoğdu, Murat Ertaş, Ahmet Selim Karagöz, Korhan Uçar, Fırat Yıldız, Ender Köktekir, Hakan Karabagli
Department Of Neurosurgery, Medical Faculty Of Selcuk University, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Intracerebral abscess is a health problem that also has a long duration of hospitalization and antibiotic therapy due to the long treatment process after surgery.There are many parameters that can shorten these two periods. The surgical method chosen for abscess excision or aspiration is one of these parameters.In light of our own clinical experience, we compared the method of abscess aspiration with burr-hole accompanied by neuronavigation and the method of abscess excision with craniotomy accompanied by neuronavigation to show the effect of these methods on hospitalization and antibiotic therapy time.
METHODS: 48 intracerebral abscess cases operated using these two methods in the last 10 years were retrospectively examined in our clinic. The data of 16 parameters examined separately for both methods were comparatively revealed and their effect on hospitalization and antibiotic therapy times was investigated.
RESULTS: In the evaluation of the average duration of antibiotic therapies used by patients while they were hospitalized and after their discharge, it was found that this period was 6.62 weeks (46.34 days) in the group of abscess aspiration with burr-hole accompanied by neuronavigation, and 7.56 weeks (52.92 days) in the other group. The duration of hospitalization of patients was 14.62 days on average in the group of abscess aspiration with burr-hole accompanied by neuronavigation, and 19.18 days on average in the other group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In contrast to many studies, patients with burr-hole abscess aspiration accompanied by neuronavigation had higher neurological recovery rates after surgery, and hospitalization times and antibiotic therapy times were shorter than the other method.

Keywords: Abscess, Burr-hole, Intracerebral, Neuronavigation

Nöronavigasyon Eşliğinde Burr-Hole ile İntraserebral Apse Aspirasyonunun Hastanede Yatış ve Antibiyoterapi Süresine Etkisi

Mert Şahinoğlu, Derya Karaoğlu Gündoğdu, Murat Ertaş, Ahmet Selim Karagöz, Korhan Uçar, Fırat Yıldız, Ender Köktekir, Hakan Karabagli
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: İntraserebral apse cerrahi sonrası tedavi sürecinin uzun olması nedeniyle hastanede yatış ve antibiyoterapi süresi de uzun olan bir sağlık problemidir. Bu iki süreyi kısaltabilecek birçok parametre mevcuttur. Apse eksizyonu veya aspirasyonu için seçilen cerrahi yöntem bu parametrelerden biridir. Biz de kendi klinik tecrübemiz ışığında, nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu yöntemini, nöronavigasyon eşliğinde kraniotomi ile apse eksizyonu yöntemi ile karşılaştırarak hastanede yatış ve antibiyoterapi süresine etkisini ortaya koyduk.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde son 10 senede bu iki yöntem kullanılarak opere edilen 48 intraserebral apse olgusu retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen olguların tümünde nöronavigasyon kullanılmış olmasına ve apse eksizyonu yapılan olgularda da apse kapsülünün eksize edilmiş olmasına dikkat edildi. Her iki yöntem için ayrı ayrı incelenen 16 parametrenin verileri karşılaştırmalı olarak ortaya konularak hastanede yatış ve antibiyoterapi sürelerine etkileri araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların hastanede yattığı sürece ve taburculukları sonrası kullandıkları antibiyoterapilerin ortalama süreleri değerlendirildiğinde, nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu grubunda bu sürenin ortalama 6.62 hafta (46.34 gün), diğer grupta ise ortalama 7.56 hafta (52.92 gün) olduğu saptandı. Hastaların hastanede yatış süreleri ise nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile apse aspirasyonu grubunda ortalama 14.62 gün iken, diğer grupta ortalama 19.18 gün olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Birçok çalışmanın aksine, nöronavigasyon eşliğinde burr-hole ile yapılan apse aspirasyonu sonucu hastaların cerrahi sonrası nörolojik iyileşme oranlarının daha yüksek olması ile birlikte hastanede yatış süreleri ve antibiyoterapi sürelerinin diğer yönteme göre daha kısa olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Apse, Burr-hole, İntraserebral, Nöronavigasyon

Mert Şahinoğlu, Derya Karaoğlu Gündoğdu, Murat Ertaş, Ahmet Selim Karagöz, Korhan Uçar, Fırat Yıldız, Ender Köktekir, Hakan Karabagli. Effect of Intracerebral Abscess Aspiration With Burr-Hole Accompanied by Neuronavigation on Hospitalization and Antibiotherapy Period. Van Med J. 2021; 28(3): 354-365

Corresponding Author: Mert Şahinoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale