E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Destructive Lesion in the Soft Palate Induced by Chronic Lymphocytic Leukemia; Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 104-106 | DOI: 10.5505/vtd.2016.97494

Destructive Lesion in the Soft Palate Induced by Chronic Lymphocytic Leukemia; Case Report

Nazim Bozan1, Sennar Ebinç2, Hakan Çankaya3, Mehmet Hafit Gür4, Ahmet Faruk Kıroğlu5, Mahfuz Turan5, Cengiz Demir6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Chronic Lymphocytic Leukemia is a common B-cell neoplasia. This study discusses the case of a patient treated in our clinic due to CLL with destructive lesion in the localization of soft plate, uvula and tonsils induced by CLL who has been in remission after medical treatment. It has been determined that adhesion and air passage through the nasopharynx and the soft palate are blocked after the treatment. It has been presented because this case is a rare situation in the literature.

Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, soft palate, destruction

Kronik Lenfositik Lösemi’ye Bağlı Yumuşak Damakta Destrüktif Lezyon: Olgu Sunumu

Nazim Bozan1, Sennar Ebinç2, Hakan Çankaya3, Mehmet Hafit Gür4, Ahmet Faruk Kıroğlu5, Mahfuz Turan5, Cengiz Demir6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
6Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van

Kronik Lenfositik Lösemi sık görülen bir B hücre neoplazisidir. Bu çalışmada, kliniğimizde KLL nedeni ile takip edilen yumuşak damak, uvula ve tonsil lokalizasyonunda KLL ye bağlı destrüktif lezyonu olan, medikal tedavi sonrası remisyona giren bir hastayı tartıştık. Tedavi sonrası nazofarenks ve yumuşak damakta adezyon ve hava pasajının engellendiğini tespit ettik. Bu vakanın literatürde nadir rastlanan bir durum olması nedeni ile burada sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kronik lefositik lösemi, yumuşak damak, destrüksiyon

Nazim Bozan, Sennar Ebinç, Hakan Çankaya, Mehmet Hafit Gür, Ahmet Faruk Kıroğlu, Mahfuz Turan, Cengiz Demir. Destructive Lesion in the Soft Palate Induced by Chronic Lymphocytic Leukemia; Case Report. Van Med J. 2016; 23(1): 104-106
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale