E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 321-331

Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn

Abdullah Barış Akcan1
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Brain injury, around the time of birth, is the greatest tragedy of life. Nearly all affected newborns were normal before birth, and the majority of those with moderate to severe encephalopathy will either die or go on to develop neurodevelopmental disabilities. In developed countries, perinatal asphyxia associated with moderate-to-severe hypoxic-ischemic encephalopathy occurs at an approximate rate of 1 to 2 per 1000 live births. However, global perspectives on this condition are entirely different. Worldwide, about a quarter of neonatal deaths are annually associated with perinatal asphyxia. Hypothermia is the first effective potential neuroprotective intervention for newborns who are critically ill following a life-threating asphyxial insult. Therapeutic hypothermia is an emerging therapy choice for hypoxic-ischemic encephalopathy in the term or late preterm infant. Cooling is used more widely and has been introduced in neonatal units. This review is a systemic review about hypothermia and emphasizes the need to understand what to expect about hypothermia.

Keywords: Hypothermia, Newborn, Hypoxic-ischemic encephalopathy

Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları

Abdullah Barış Akcan1
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Doğum sırasında meydana gelen beyin hasarı hayatın en büyük trajedisidir. Etkilenen yenidoğanların neredeyse çoğu doğum öncesinde normal olmakta ve bunların büyük çoğunluğu ortadan ağıra doğru değişen şiddette ensefalopati ile ölmekte veya nörogelişimsel engellerle büyümeye devam etmektedirler. Gelişmiş ülkelerde perinatal asfiksi canlı doğumların ortalama binde 1-2'sinde canlı doğumda bir görülen hipoksik iskemik ensefalopati ile ilişkilidir. Ancak bu duruma küresel bakış açıları tamamen farklıdır. Tüm dünyada her yıl yenidoğan ölümlerinin dörtte biri perinatal asfiksi ile ilişkilidir. Hipotermi, hayatı tehdit eden boyutlarda asfiksiye maruz kalan yenidoğanlarda ilk efektif potensiyel nöroprotektif müdahaledir. Terapotik hipotermi, term veya geç preterm hipoksik iskemik infantlar da gelişmekte olan tedavi seçeneğidir. Soğutma, daha sık olarak kullanılmakta ve yenidoğan ünitelerinde kullanıma başlamaktadır. Bu derleme, hipotermi hakkında sistemik bir derlemedir ve hipotermiden ne beklenmesi gerektiğini anlama ihtiyacını vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, Yenidoğan, Hipoksik iskemik ensefalopati

Abdullah Barış Akcan. Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn. Van Med J. 2015; 22(4): 321-331
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale