E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Endoscopıc Management Of Adenoma Of The Ampulla: Snare Papıllectomy [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 232-234 | DOI: 10.5505/vtd.2020.93265

Endoscopıc Management Of Adenoma Of The Ampulla: Snare Papıllectomy

Mesut Aydın1, Evren Kanat1, Necmettin Tarak2, Gülsüm Kahveci Kılınç2, Ayça Orhan Gökçe3
1Batman Public Hospital,Gastroenterology Department,Batman
2Batman Public Hospital,anesthesiology Department,batman
3Batman Public Hospital,pathology Department,batman

Periampullary region tumors are the tumors which develop from around 2 cm of Vater's ampulla, originating from the head of the pancreas, bile ducts, duodonum and Vater's ampulla. Adenomas are the most common tumors of this region. Although endoscopic papillectomy is a high-risk procedure, it has largely replaced surgery for adenomatous lesions of this region. In this case report, we discussed the operation and results of snare papillectomy in our patient which presented with abdominal pain and jaundice and was diagnosed villous adenoma by endoscopy and biopsy.

Keywords: Adenoma Of The Ampulla, Endoscopy, Papıllectomy

Ampulla Adenomunda Endoskopik Tedavi;Snare Papillektomi

Mesut Aydın1, Evren Kanat1, Necmettin Tarak2, Gülsüm Kahveci Kılınç2, Ayça Orhan Gökçe3
1Batman Devlet Hastanesi,Gastroenteroloji Ünitesi,Batman
2Batman Devlet Hastanesi,anestezi Ünitesi,batman
3Batman Devlet Hastanesi,patoloji Ünitesi,batman

Periampuller bölge tümörleri ampullanın yaklaşık 2 cm çevresinden gelişen ve köken olarak pankreas başı, safra yolları, duedonum ve ampulladan kaynaklanan tümörlerdir. Ampullanın en sık tümörleri adenomlardır. Endoskopik papillektomi, yüksek riskli bir girişim olsa da bu bölgenin adenomatöz lezyonları için büyük ölçüde cerrahinin yerini almıştır. Bu olgu sunumunda karın ağrısı ve sarılık yakınmaları olan ve endoskopi ve biyopsi sonucunda ampulla villöz adenomu saptanan hastamıza uyguladığımız snare papillektomi işlemi ve sonuçlarını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Ampulla Adenomu, Endoskopi, Papillektomi

Mesut Aydın, Evren Kanat, Necmettin Tarak, Gülsüm Kahveci Kılınç, Ayça Orhan Gökçe. Endoscopıc Management Of Adenoma Of The Ampulla: Snare Papıllectomy. Van Med J. 2020; 27(2): 232-234

Corresponding Author: Mesut Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale