E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Place of herbal products in hypertension treatment [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 564-568 | DOI: 10.5505/vtd.2019.92679

Place of herbal products in hypertension treatment

Meral Ekim1, Hasan Ekim2, Mustafa Tuncer3
1Bozok University Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics
2Bozok University School of Medicine Department of Cardiovascular Surgery
3Yüzüncü Yıl University School of Medicine Department of Cardiology,

Hypertension, which can lead to serious complications, is an important health problem that is widespread worldwide. Although its pathogenesis is still not fully understood, lifestyle modification, appropriate diet and drug therapy can control hypertension. But, this treatment approach should be continued for lifelong. Therefore, various alternative treatment approaches have been developed as a hope against this lifelong treatment approach. Some fruits and vegetables such as garlic, green tea and citrus products are the main herbal products used in the treatment of hypertension.
Some of the harmful chemicals that originate from many sources may accumulate in living beings like plants. Therefore, herbal products claimed to be natural may not be safe. Especially herbal products used as tea may contain various toxic metals besides beneficial nutrients, so even serious poisoning may occur. Thus, all novel treatment methods including phytotherapy must be evidence-based and they should not contradict ethical rules.

Keywords: Herbal Products, Hypertension, Alternative Medicine, Treatment

Hipertansiyon tedavisinde bitkisel ürünlerin yeri

Meral Ekim1, Hasan Ekim2, Mustafa Tuncer3
1Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyolojii Ana Bilim Dalı.

Ciddi komplikasyonlara yol açabilen hipertansiyon dünya çapında yaygın olan önemli bir sağlık sorunudur. Henüz patogenezi tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte yaşam tarzı değişikliği, uygun diyet ve ilaç tedavisi ile hipertansiyon kontrol altına alınabilmektedir. Ancak, bu tedavi yaklaşımı, yaşam boyu sürmelidir. Bu ömür boyu sürmesi gereken tedavi yaklaşımına karşı bir umut olarak çeşitli alternatif tedavi yaklaşımları geliştirilmiştir. Sarımsak, yeşil çay ve narenciye ürünleri gibi bazı meyve ve sebzeler hipertansiyon tedavisinde kullanılan başlıca bitkisel ürünlerdir.
Birçok kaynaktan ortaya çıkan zararlı kimyasalların bir kısmı bitkiler gibi canlı varlıklarda birikebilir. Bitkisel ürünlerin doğal olması nedeniyle güvenli olması bundan dolayı söz konusu değildir. Özellikle çay olarak kullanılan bitkisel ürünlerde faydalı besin unsurlarının yanında çeşitli toksik metallerde bulunabileceğinden ciddi zehirlenmeler bile oluşabilir. Bu nedenle, fitoterapi de dahil tüm yeni tedavi yöntemleri kanıta dayalı olmalı ve etik kurallarla çelişmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Ürünler, Hipertansiyon, Alternative Tıp, Tedavi

Meral Ekim, Hasan Ekim, Mustafa Tuncer. Place of herbal products in hypertension treatment. Van Med J. 2019; 26(4): 564-568

Corresponding Author: Meral Ekim, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale