E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Renal Artery Dissection: A Rare Traumatic Entity [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 101-103 | DOI: 10.5505/vtd.2016.89725

Renal Artery Dissection: A Rare Traumatic Entity

Huriye Akay1, Cengiz Yılmaz2, Serhat Akay1, Nazif Erkan3
1Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adana
3Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Renal artery dissection, is a rare condition diagnosed in trauma and non-trauma patients. Depending on the mechanism of trauma, disruption of partial or total renal perfusion is caused by intimal tear and arterial thrombosis. Although more diagnoses are made by commonly used computed tomography (CT) in trauma patients, there is controversy whether arterial revascularization, nephrectomy or non-operative therapy is the optimal management. In our case report, we presented a multi-trauma patient who applied to our emergency department with right side pneumothorax, liver contusion and right renal artery dissection and nephrectomy has been applied as the treatment.

Keywords: Trauma, renal artery, dissection

Renal Arter Disseksiyonu: Nadir Travmatik Durum

Huriye Akay1, Cengiz Yılmaz2, Serhat Akay1, Nazif Erkan3
1Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adana
3Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Renal arter disseksiyonu, travma veya travma dışı nedenlerle oluşabilen nadir bir durumdur. Travma mekanizmasına bağlı olarak intimal yırtık ve arterin trombozu sonucu parsiyel veya total renal perfüzyonda bozulma meydana gelmektedir. Travma hastalarında bilgisayarlı tomografinin (BT) daha sık kullanılması ile tanı sıklığında artış olmasına rağmen arteriyel revaskülarizasyon, nefrektomi veya non-operatif tedavinin hangisinin optimum tedavi olduğu hakkında bir görüş birliğine varılamamıştır. Olgumuzda, künt travma sonucu acil servise gelen sağ pnömotoraks, karaciğer kontüzyonu olan çoklu travma hastasında BT’de sağ renal arter disseksiyonu saptanan ve nefrektomi uygulanan hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Travma, renal arter, disseksiyon

Huriye Akay, Cengiz Yılmaz, Serhat Akay, Nazif Erkan. Renal Artery Dissection: A Rare Traumatic Entity. Van Med J. 2016; 23(1): 101-103
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale