E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Post-Operational Complications of Robotic Radical Prostatectomy in Learning Curve [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 230-234

Evaluation of Post-Operational Complications of Robotic Radical Prostatectomy in Learning Curve

Cem İpek1, Muhammet Serdar Buğday2, Eyüp Veli Küçük3
1Patnos Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı, Ağrı, Türkiye
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van, Türkiye
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Aim: To evaluate the complications of robot-assisted radical prostatectomy (RARP) at learning curve with standardised criteria and report the outcomes. Material and Methods: Between July 2009 and January 2012, a total of 200 RARP patients at learning curve with a minimum of 1 year follow-up were evaluated with Clavien-Dindo classification regarding peri-operative and post-operative complications. Follow-up was performed in the first month and every 3 months thereafter. Patients were seperated into two groups to be the first 100 patiens and the second 100. Results: Mean follow-up was 21 months. There were 49 complications for 38 patients in the first month. 42 of them were minor complications (Clavien1-2) and 6 complications were major (Clavien 3-4). One patient died on postoperative day 1 due to cardiopulmonary arrest (Clavien-5). There were 8 complications in 30-90-day period and 14 complications after 90 days. Conclusion: RARP with its acceptable complication rates is a minimally invasive approach for the treatment of prostate cancer. With the increasing number of patients in the learning curve is reduced complication rates.

Keywords: Complication, Radical robotic prostatectomy, Clavien-Dindo classification

Öğrenme Eğrisinde Robotik Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyonların Değerlendirilmesi

Cem İpek1, Muhammet Serdar Buğday2, Eyüp Veli Küçük3
1Patnos Devlet Hastanesi, Üroloji Uzmanı, Ağrı
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van, Türkiye
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul

Amaç: Öğrenme eğrisinde robot yardımlı radikal prostatektomi (RARP) sonrası komplikasyonlar standardize edilmiş kriterlere göre değerlendirilerek sonuçları paylaşılmıştır. Materyal-Metot: Temmuz 2008-Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde tek cerrah tarafından uygulanan öğrenme eğrisindeki ilk 200 RARP hastası, perioperatif ve postoperatif (PO) komplikasyonların standardize edilmiş Clavien-Dindo Klasifikasyon sistemine uyarlanarak değerlendirildi. Hastalar operasyonu takip eden dönemde 1. ay ve daha sonra 3 aylık periyotlarla takip edildi. Datalar telefonla ulaşılarak toplandı. Hastalar ilk 100 ve ikinci 100 hasta olacak şekilde 2 gruba ayrılarak değerlendirildi. Bulgular: Toplamda hastalar ortalama 21 ay takip edildi. Birinci ayda 38 hastada 49 komplikasyon izlendi. 49 komplikasyondan 42’si minör (%21 Clavien 1-2) ve 6’sı major (%3 Clavien 3-4) ve bir exitus (%0.5 Clavien 5) olarak saptandı. Öğrenme eğrisi gruplarında, ilk grup için 26 hastada 33 (%16.5), ikinci grup için 12 hastada 16 (%8) erken komplikasyon görüldü. 30-90 gün arasında toplam 8 komplikasyon izlenirken, bunların 6’sı grup1, 2’si grup 2’deydi. 90 gün sonrası toplam 14 komplikasyon görüldü. Sonuç: RARP, kabul edilebilir komplikasyon oranları ile prostat kanseri tedavisinde uygun bir tedavi protokolüdür. Öğrenme eğrisindeki hasta sayısının artması ile komplikasyon oranları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, Robot yardımlı radikal prostatektomi, Clavien-Dindo klasifikasyon

Cem İpek, Muhammet Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük. Evaluation of Post-Operational Complications of Robotic Radical Prostatectomy in Learning Curve. Van Med J. 2015; 22(4): 230-234
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale