E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Relationship Between Larynx Cancer and MicroRNAs [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 535-541 | DOI: 10.5505/vtd.2020.80947

The Relationship Between Larynx Cancer and MicroRNAs

Murat Kaya1, Ömer Faruk Karataş2
1Department o Medical Genetics, Division of Internal Diseases, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul
2Molecular Biology and Genetics Department, Erzurum Technical University, Erzurum

Larynx cancer (LCa) is the most common malignancy of the head and neck neoplasms accounting for nearly 1% to 2.5% of all human cancers. Almost 95% of these type of cancer originate from squamous cells. Many predisposing factors have been associated with LCa, including smoking and alcohol consumption that are the most common ones. Although many therapeutic advances in the last twenty years have been achieved, the clinical outcome for cases with advanced LCa has not improved. MicroRNAs are endogenously synthesized, single-stranded and non-coding short RNAs of about 18-24 nucleotides in length. MicroRNAs, which play critical roles in the development of many diseases, especially cancers, affect important mechanisms during LCa initiation and progression. Numerous studies have shown that the changes in the expression of various tumor suppressor and oncogenic microRNAs could be involved in laryngeal carcinogenesis process. In this review, findings of recent researches revealing the relationship between LCa and microRNAs are discussed.

Keywords: Larynx Cancer, miRNA, Tumor suppressor miRNA, Oncogenic miRNA

Larenks Kanseri ve MikroRNA’lar Arasındaki İlişki

Murat Kaya1, Ömer Faruk Karataş2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Tıbbi Genetik B.D., İstanbul
2Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erzurum

Larenks kanseri (LKa) en sık görülen baş boyun kanseridir ve tüm kanserler içerisindeki oranı yaklaşık %1 - %2,5 civarındadır. LKa’nın %95 kadarlık bir kısmı skuamöz hücrelerden köken almaktadır. LKa oluşumunun birçok nedeni vardır. Sigara ve alkol kullanımı en büyük risk faktörleri arasında yer almaktadır. Son yirmi yılda tedavide önemli gelişmeler kat edilmiş olmasına rağmen, ileri LKa’lı olgularda klinik sonuç istenilen seviyelere ulaşamamıştır. MikroRNA’lar endojen olarak oluşturulan, yaklaşık 18-24 nükleotid uzunluğunda tek zincirli ve kodlamayan kısa RNA’lardır. Birçok hastalığın oluşmasında ve ilerlemesinde kritik rol oynayan mikroRNA’ların, LKa’da da önemli mekanizmaları etkileyerek hastalığın oluşması ve ilerlemesine neden olduğu yapılan çok sayıdaki çalışma ile ortaya konulmuştur. Birçok tümör baskılayıcı ve onkogen özellikli mikroRNA’nın ifadelerinin değişerek LKa kanser sürecini etkilediği çeşitli yapılan çalışmalarla anlaşılmıştır. Bu derlemede LKa ve mikroRNA arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran güncel araştırmaların sonuçları bir araya getirilerek irdelenmiş ve mikroRNA’ların LKa üzerindeki etkisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Larenks Kanseri, miRNA, Tümör süpresör miRNA, Onkogenik miRNA

Murat Kaya, Ömer Faruk Karataş. The Relationship Between Larynx Cancer and MicroRNAs. Van Med J. 2020; 27(4): 535-541

Corresponding Author: Ömer Faruk Karataş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale