E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Avulsion Fracture of Pelvic Bone as a Result of Assault: Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 531-534 | DOI: 10.5505/vtd.2020.79836

Avulsion Fracture of Pelvic Bone as a Result of Assault: Case Report

Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz, Gökmen Karabağ, Faruk Aydın
Manisa Celal Bayar University, Faculty Of Medicine, Department Of Forensic Medicine, Manisa, Turkey

It has been reported that avulsion fractures of the pelvic ring are frequently seen in adolescents, however, to a lesser extent, they occur also in adult cases. We discussed the diagnosis and medicolegal evaluation of the anterior inferior avulsion fracture of the iliac spine in our patient who was injured because of assault. As presented in our case, pelvic avulsion fractures should be considered in the differential diagnosis in the adolescent cases in which the trauma mechanism described during the anamnesis and clinical findings detected during the examination are coherent. Since whether a bone fracture occurs due to the trauma may affect the result of the forensic, hence the judicial process, a more detailed examination of the direct radiographs correlated with the clinical findings, the consultation requests from the relevant clinical branches, and usage of further imaging techniques when necessary are particularly important for the accurate closure of medicolegal report.

Keywords: Avulsion fracture, adolescent, forensic report, forensic medicine

Etkili Eylem Sonucu Oluşmuş Pelvis Avulsiyon Fraktürü: Olgu Sunumu

Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz, Gökmen Karabağ, Faruk Aydın
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa

Pelvik halkanın avulsiyon kırıklarının sıklıkla adölesan dönemdeki çocuklarda görüldüğü, bununla birlikte daha az oranda olmak üzere erişkin olgularda da karşılaşıldığı bildirilmektedir. Etkili eylem sonucu yaralanan olgumuzda meydana gelen spina iliaka anterior inferior avulsiyon fraktürünün tanı ve adli tıbbi değerlendirme süreci tartışılmıştır. Çalışmamızda sunduğumuz olguda olduğu gibi, adölesan dönemde olan, anamnezde tarif edilen yaralanma sırasındaki travma mekanizması ve muayenede saptanan klinik bulgularının uyumlu olduğu olgularda, pelvik bölge avulsiyon fraktürleri ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Travma sonucu kişide kemik kırığı meydana gelip gelmediği, adli rapor sonucunu ve dolayısıyla mahkeme sürecini etkileyeceği için, çekilen direkt grafilerin klinik bulgularla korele şekilde daha detaylı incelenmesi, olgular için ilgili klinik branşlardan konsültasyon istenmesi, gerektiğinde daha ileri görüntüleme tetkikleri yapılması adli tıbbi değerlendirmenin doğru bir şekilde sonuçlandırılması için önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avulsiyon kırığı, adölesan, adli rapor, adli tıp

Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz, Gökmen Karabağ, Faruk Aydın. Avulsion Fracture of Pelvic Bone as a Result of Assault: Case Report. Van Med J. 2020; 27(4): 531-534

Corresponding Author: Mehmet Sunay Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale