E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Cervical Necrotising Fasciitis: Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 285-288

Cervical Necrotising Fasciitis: Case Report

Banu Atalay Erdoğan1, Enver Avseren2, Fatih Bora3, Timur Batmaz4
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
2Viranşehir Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Şanlıurfa
3Kafkas Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Kars
4Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Ordu

Necrotising fasciitis is a soft tissue infection which has rapid progress and high mortality and morbidity rate. It is seen rarely in the head and neck region and usually occurs after dental infections. The factors affecting the success of necrotising fasciitis treatment are early diagnosis, adequate antibiotherapy and surgical debridement. In this article, we present a case of cervical necrotising fasciitis developed after dental infection.

Keywords: Necrotising fasciitis, Neck, Necrosis

Servikal Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu

Banu Atalay Erdoğan1, Enver Avseren2, Fatih Bora3, Timur Batmaz4
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
2Viranşehir Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Şanlıurfa
3Kafkas Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Kars
4Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Ordu

Nekrotizan fasiit, mortalite ve morbiditesi yüksek, hızlı ilerleyen bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Baş boyun bölgesinde nadir olarak görülür ve genellikle diş ve farenks kökenli enfeksiyonlardan sonra gelişir. Servikal nekrotizan fasiit tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler; erken tanı, uygun antibiyoterapi ve cerrahi debridmandan oluşmaktadır. Makalemizde diş enfeksiyonu sonrası boyunda gelişen nekrotizan fasiit vakasını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, Boyun, Nekroz

Banu Atalay Erdoğan, Enver Avseren, Fatih Bora, Timur Batmaz. Cervical Necrotising Fasciitis: Case Report. Van Med J. 2015; 22(4): 285-288
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale