E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 310-313 | DOI: 10.5505/vtd.2023.73658

Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence

Deniz Kılıç1, Emre Güneş2, Ibrahim Toprak2
1Health Science University, Kayseri City Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Kayseri, Turkey
2Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Denizli, Turkey

It was aimed to represent a case with concurrent Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD) and keratoconus (KC) as a rare entity. A 35-year-old woman had a best-corrected visual acuity was 20/20 in the right eye and 20/60 in the left eye (Snellen). Biomicroscopy revealed bilateral cornea guttata and Fleischer ring in the left eye. Corneal topography demonstrated early KC in the right eye and advanced KC in the left eye. Maximum keratometry (Kmax) and pachymetry at the thinnest location were 46.2 diopters (D) in the right eye and 56.3 D in the left eye, and 530 and 495 microns, respectively. Corneal thinning in KC and subclinical corneal thickening in FECD might lead delay in disease diagnosis.

Keywords: Corneal dystrophy, endothelium, Fuchs, keratoconus, topography

Fuchs endoteliyal korneal distrofi ve keratokonus: Çok nadir bir tesadüf

Deniz Kılıç1, Emre Güneş2, Ibrahim Toprak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli Türkiye

Nadir bir antite olarak Fuchs endotel korneal distrofisi (FECD) ve keratokonus (KC) birlikteliği olan bir olgu sunmak amaçlanmıştır. Otuz beş yaşında bir kadın, sağ göz görme keskinliği 20/20 sol göz 20/60 (Snellen) olarak başvurdu. Biyomikroskopide bilateral kornea guttata ve sol gözde Fleischer halkası görüldü. Kornea topografisi sağ gözde erken KC ve sol gözde ileri KC gösterdi. Korneanın en ince yerinde maksimum keratometri (Kmax) ve pakimetri sağ ve sol gözde sırasıyla 46.2 diyoptri (D) ve 56.3 D ve 530 ve 495 mikron idi. KC'de kornea incelmesi ve FECD'de subklinik kornea kalınlaşması hastalıların tanısında gecikmeye neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Korneal distrofi, endotelyum, Fuchs, keratokonus, topografi

Deniz Kılıç, Emre Güneş, Ibrahim Toprak. Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence. Van Med J. 2023; 30(3): 310-313

Corresponding Author: Deniz Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale