E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
A simple method to be used to predict the severity of pain in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: Digital rectal examination staging [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 222-226

A simple method to be used to predict the severity of pain in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: Digital rectal examination staging

M. Murat Rıfaioğlu1, Kasım Tuzcu2, Işıl Davarcı2, Mürsel Davarcı1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Aim: To examine the differences in patients with different levels of pain during transrectal ultrasound guided biopsy (TRUS-bx) of prostate, and to evaluate the effectiveness of digital rectal examination (DRE) staging. Methods: Between April 2012 and 2013, patients who underwent DRE staging and TRUS-bx due to suspicion of prostate cancer were retrospectively evaluated. All patients were categorized into two groups according to visual analog scale (VAS) (median = 4) (Group 1: < 4; Group 2: ?4). Parameters regarding the relationship between groups were compared and investigated for the correlations. Results: The mean age of 65.74 ± 7.5 (47-84) total 77 TRUS-bx patients were studied. 31 and 46 patients were included in Group 1 and 2, respectively. A correlation was found between VAS and prostate volume and DRE staging (p=0.019, p=0.002, respectively), but when the VAS groups were compared, there was only significant difference in DRE staging (p=0.038). Accoding to DRE staging, in group 2, patients were 58.3%, 62% and 88.9% in stage I, stage II and in stage III, respectively. Conclusion: There was a relation between VAS and DRE staging. Independent of the size of the prostate, patients with increased DRE stage may experience more pain during TRUS-bx.

Keywords: Digital rectal examination, pain, transrectal ultrasound guided prostate biopsy, visual analogue scale

Transrektal Ultrason Rehberliğinde Prostat Biopsisinde Ağrı Şiddetini Öngörmede Kullanılacak Basit Bir Yöntem: Parmakla Rektal Muayene Evrelemesi

M. Murat Rıfaioğlu1, Kasım Tuzcu2, Işıl Davarcı2, Mürsel Davarcı1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Transrektal ultrason rehberliğinde biopsi (TRUS-bx) sırasında ağrı seviyeleri değişik olan hastalardaki farkları inceleyip, ağrıyı tahmin etmede parmakla rektal muayene (PRM) evrelemesinin etkinliğini araştırmaktır. Yöntem: Nisan 2012 - 2013 arasında PRM evrelemesi ve prostat kanser şüphesiyle TRUS-bx yapılan 77 hasta retrospektif olarak tarandı. PRM evresi üç evre olarak sınıflandırıldı. Hastalar vizuel analog skalası (VAS)’na göre iki gruba ayrıldı (median=4) (Grup 1: <4; group 2: ?4). Gruplar ile ilişkisi olabilecek parametreler (yaş, vucut kitle indeksi (BMİ), prostat volümü, PRM evresi, PSA, serbest/total PSA oranı, biopsi patalojisi) karşılaştırıldı ve korelasyon analizleri yapıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 65.74±7.5 (47-84) olan 77 erkek TRUS-bx hastası çalışmaya alındı. Grup 1’de 31 hasta, Grup 2’de 46 hasta değerlendirildi. VAS skroru ile prostat boyutu ve PRM evresi arasında korelasyon bulundu (sırasıyla, p=0.019, p=0.002), VAS grupları karşılaştırıldığında sadece PRM evresinde anlamlı bir fark bulundu (p=0.038). PRM evrelemesine göre Grup 2’de evre I’e %58.3, evre II’ye %62 ve evre III’e %88.9 hastada saptandı. Sonuç: VAS PRM evresi ile ilişkilidir. TRUS-bx esnasında, prostat boyutundan bağımsız olarak, PRM evresi artan hastalar daha fazla ağrı duyabilirler.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, parmakla rektal muayene, transrektal ultrason rehberliğinde prostat biopsisi, vizuel analog skalası

M. Murat Rıfaioğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Mürsel Davarcı. A simple method to be used to predict the severity of pain in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: Digital rectal examination staging. Van Med J. 2013; 20(4): 222-226
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale