E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Femoral-Sciatic Nerve Block in a Patient with Von Willebrand's Disease: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 284-285 | DOI: 10.5505/vtd.2016.55257

Femoral-Sciatic Nerve Block in a Patient with Von Willebrand's Disease: A Case Report

Lokman Soyoral1, Muhammed Bilal Çeğin1, Nureddin Yüzkat1, Ayşe Ekmen Peker1, Uğur Göktaş1

Von Willebrand disease (vWD), is the most common hereditary coagulation abnormality described in humans, although it can also be acquired as a result of other medical conditions. The incidence is approximately 1% in the community. It arises from a qualitative or quantitative deficiency of vWF, a multimeric protein that is required for platelet adhesion, and is typically characterized by mild or moderate skin and mucosal bleeding. This article presents a successfully applied peripheral block under USG guidance, after the necessary procedures in the perioperative period in a patient with vWD.

Keywords: Anesthesia, peripheral block, von Willebrand disease

Von Willebrand Hastalığı Olan Bir Olguda Femoral-Siyatik Sinir Bloğu: Olgu Sunumu

Lokman Soyoral1, Muhammed Bilal Çeğin1, Nureddin Yüzkat1, Ayşe Ekmen Peker1, Uğur Göktaş1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Von Willebrand hastalığı (vWh) insanlarda tanımlanan en yaygın kalıtsal pıhtılaşma bozukluğudur. Aynı zamanda bazı tıbbi koşulların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Toplumda görülme insidansı %1 dolayındadır. Bu hastalık trombositlerin birbirine yapışmasını sağlayan ve multimerik bir protein olan von Willebrand faktörü (vWf)’nün kalitatif veya kantitatif eksikliği ile ortaya çıkar. Tipik olarak hafif veya orta şiddette deri, mukoza kanamalarıyla karakterizedir. Bu makalede vWh olan olguya perioperatif dönemde gerekli işlemler yapıldıktan sonra USG eşliğinde uygulanan başarılı bir periferik blok sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, periferik blok, von Willebrand hastalığı

Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Nureddin Yüzkat, Ayşe Ekmen Peker, Uğur Göktaş. Femoral-Sciatic Nerve Block in a Patient with Von Willebrand's Disease: A Case Report. Van Med J. 2016; 23(3): 284-285
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale