E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
A Traditional and Wrong Handling Method in Treatment of Low Back Pain as Sewing to Skin by Quilting Needle: Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 307-309

A Traditional and Wrong Handling Method in Treatment of Low Back Pain as Sewing to Skin by Quilting Needle: Case Report

İbrahim Burak Atcı1, Serdal Albayrak1
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Elazığ

Low back pain is a common health problem in community. In this article, we want to present a case which is believed to treat the low back pain with wrong and threading way such as sewing to skin by quilting needle. A 48-year-old male patient was admitted the clinic with low back pain. In the clinic examination of lumbar region, we inspected the sewing thread and ulcerated skin which had infected circumference and ecchimotic entry zone on the L5 spinous prominence. Commitment to the traditional treatments of the area are known by doctors working in the area and this situation is frequently observed in clinical practice. We believe that false beliefs will decrease gradually with education and correct information.

Keywords: Low back pain, Traditional treatment, Fallac, Rehabilitation

Bel Ağrısı Tedavisinde Geleneksel ve Yanlış Bir Tedavi Yöntemi Olarak Bele İp Geçirilmesi: Olgu Sunumu

İbrahim Burak Atcı1, Serdal Albayrak1
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Elazığ

Bel ağrısı toplumda sık rastlanılan bir sağlık sorunudur. Bu yazımızda bel ağrısı tedavisi için halk tarafından ağrıyı geçirdiğine inanılan bele ip dikme gibi son derece sakıncalı ve yanlış bir yöntemi vaka olarak sunmak istedik. Yaklaşık 3 aydır bel ağrısı şikayeti olan 48 yaşındaki erkek hasta hastanemiz polikliniğine başvurdu. Hastanın yapılan lomber bölge muayenesinde L5 spinoz çıkıntı üzerinde giriş delikleri enfekte olan çevresi ekimotik, ülsere cilt lezyonu ve ip gözlendi. Bölgenin geleneksel tedavilere olan bağlılığı bölgede çalışan hekimlerce bilinmekte ve bu durum klinik pratikte sık olarak gözlenmektedir. Eğitim ve doğru bilgilendirme ile zaman içerisinde yanlış inanışların giderek azalarak kaybolacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, Geleneksel tedavi, Yanlış inanış, Rehabilitasyon

İbrahim Burak Atcı, Serdal Albayrak. A Traditional and Wrong Handling Method in Treatment of Low Back Pain as Sewing to Skin by Quilting Needle: Case Report. Van Med J. 2015; 22(4): 307-309
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale