E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Children with asthma and exercise [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 281-287

Children with asthma and exercise

Ferhan Soyuer1, Mevlüt Per2
1Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Kayseri

Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by increased airway sensitivity to different stimuli, and reversible airway obstruction. Physical examination of children thought to be asthma; cyanosis, tachycardia, increased air trapping in the lungs, the use of accessory respiratory muscles, intercostal / suprasternal / subcostal retractions, slurred speech in terms of such findings must be reviewed carefully. Asthma is one of the most common childhood diseases and has a significant impact on the daily lives of children. In these patients exercise, on the one hand by provoking increased airway resistance may be caused by bronchospasm, on the other hand participation in regular physical activity and sports activities, aerobic capacity, body composition, flexibility, muscle strength and makes a positive impact on the general health status with psychological status. In this review, exercise is emphasized in children with asthma.

Keywords: Asthma, physical activity, exercise, sports

Çocuklarda Astım ve Egzersiz

Ferhan Soyuer1, Mevlüt Per2
1Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar SHMYO, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Kayseri

Astım, değişik uyaranlara karşı artmış havayolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Astım düşünülen çocukların fizik incelemede; siyanoz, taşikardi, akciğerlerde hava hapsinin artışı, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, interkostal/ suprasternal/subkostal çekilmeler, konuşmada güçlük gibi bulgular yönünden dikkatle incelenmeleri gerekir. Astım, çocukların günlük yaşamları üzerine belirgin etki yapabilen çocukluk çağı hastalıkları içinde en sık görülenlerden biridir. Bu hastalarda egzersiz, bir yandan havayolu rezistansında artışı provake ederek bronkospazma neden olabilirken, diğer taraftan düzenli fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlere katılım aerobik kapasite, vücut kompozisyonu, esneklik, kas kuvveti ve psikolojik durumu içeren genel sağlık durumu üzerine olumlu etkiler yapmaktadır. Bu derlemede, astımlı çocuklarda egzersiz konusu işlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Astım, fiziksel aktivite, egzersiz, spor

Ferhan Soyuer, Mevlüt Per. Children with asthma and exercise. Van Med J. 2013; 20(4): 281-287
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale