E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
A Rare Case Report: Isolated Pericardial Hydatid Cyst [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 304-306

A Rare Case Report: Isolated Pericardial Hydatid Cyst

İlhan Ocakcıoğlu1, Fuat Sayır2, Levent Alpay3, Talha Doğruyol3, Mustafa Dinç4, Hanifi Yıldız5, İlhan Yalçınkaya6
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
5Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
6Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Pericardial localization of echinococcosis, which is an endemic disease in our country, is rarely seen. The disease may be asymptomatic or may lead to sudden death. Surgical removal of the cysts is the treatment of choice. Treatment requires surgery combined medical management with albendazole. We aim to present our case with pericardial hydatid cyst as it is rarely encountered in the literature.

Keywords: Hydatid cyst, Pericard, Parasite

Nadir Görülen Bir Olgu: İzole Perikardiyal Kist Hidatik

İlhan Ocakcıoğlu1, Fuat Sayır2, Levent Alpay3, Talha Doğruyol3, Mustafa Dinç4, Hanifi Yıldız5, İlhan Yalçınkaya6
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van
5Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye
6Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Ülkemizde endemik olarak görülen ekinokokkozun perikardiyal yerleşimine nadiren rastlanmaktadır. Hastalık asemptomatik olarak kalabildiği gibi ani ölümlere de yol açabilmektedir. Kabul gören tedavi yöntemi kistlerin cerrahi olarak çıkartılmasıdır ve nüksü engelemek amacıyla cerrahiyi takiben albendazolle medikal tedavi önerilmektedir. Nadir görülmesi nedeniyle perikardiyal kist hidatik olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Perikard, Parazit

İlhan Ocakcıoğlu, Fuat Sayır, Levent Alpay, Talha Doğruyol, Mustafa Dinç, Hanifi Yıldız, İlhan Yalçınkaya. A Rare Case Report: Isolated Pericardial Hydatid Cyst. Van Med J. 2015; 22(4): 304-306
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale