E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Prognostic Factors in our Malignant Melanoma Cases [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 254-259 | DOI: 10.5505/vtd.2022.46693

Evaluation of Prognostic Factors in our Malignant Melanoma Cases

Betül Peker Cengiz1, Fuzuli Tuğrul2
1Department of Pathology, Yunus Emre State Hospital, Eskisehir
2Department of Radiation Oncology, Eskisehir City Hospital, Eskisehir

INTRODUCTION: Melanomas are neoplasms that usually develop on the skin with a high prevalence and a mortality rate that is increasing year by year. Studies reflecting the data of this neoplasm, which has a very high mortality rate in our country, are still limited today. Our aim in our study was to retrospectively evaluate the skin melanoma cases treated in our hospital and to compare them with other studies.
METHODS: The clinical and histopathological features of 57 patients diagnosed with skin melanoma in the pathology clinic of our hospital between 2010 and 2019 were examined.

RESULTS: The mean age (1956) of patients was 63.18±16.54 years. The lesions were located in the head and neck in 21 patients (36.8%), in the lower extremities in 16 patients (28.1%), in the upper extremities in 11 patients (19.3%) and in the trunk in 9 patients (15.8%). Metastasis developed in 9 (15.8%) patients during a minimum 1-year and maximum 10-year follow-up of our cases. In the present study, 40 patients (70.2%) were diagnosed with nodular melanoma, 8 (14%) with superficial melanoma, 2 (3.5%) with lentigo and 7 (12.3%) with acral melanoma.

DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, most of our melanoma cases appeared as nodular type in the head and neck region due to sun exposure. Our study showed that these patients applied to the health institution in the late stage. In melanoma, early diagnosis seriously affects the prognosis.

Keywords: Skin, melanoma, histopathology, prognosis

Malign Melanom Olgularımızda Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Betül Peker Cengiz1, Fuzuli Tuğrul2
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Eskişehir Şehir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Melanom her yıl insidansı artarak giden mortalitesi oldukça yüksek ve genellikle deriden gelişen neoplazmdır. Mortalitesi oldukça yüksek olan bu neoplazma ait ülkemiz verilerin yansıtan çalışmalar günümüzde hala sınırlıdır. Biz de hastanemizde tedavi edilen deri melanom olgularını retrospektif olarak değerlendirdik ve diğer çalışmalarla karşılaştırmayı planladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2019 yılları arasında hastanemiz patoloji kliniğinde deri melanoma tanısı almış 57 hastanın klinik ve histopatolojik özellikleri incelendi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı (1956) 63.18+16.54’dür. Lokalizasyona göre 21 hastamız (%36.8) baş boyun, 16 hastamız (%28.1) alt ekstremite, 11 hastamız (%19.3) üst ekstremite, 9 hastamız (%15.8) gövde yerleşimlidir. Olgularımızın mínimum 1 yıllık ve maksimum 10 yıllık takiplerinde 9 (%15.8) hastada metastaz gelişti. Çalışmamızda ki 40 hasta (%70.2) nodüler melanoma, 8 hasta (%14) süperficial, 2 hasta (%3.5) Lentigo, 7 hasta (%12.3) akral melanom tanısı almıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, melanomalı olgularımızın çoğunluğu güneş maruziyetine bağlı olarak baş-boyun bölgesinde ve nodüler tip olarak karşımıza çıkmıştır. Çalışmamız, bu hastaların geç evrede sağlık kuruluşuna başvurduğunu gösterdi. Melanom’da ise erken tanı prognozu ciddi olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Deri, melanom, histopatoloji, prognoz

Betül Peker Cengiz, Fuzuli Tuğrul. Evaluation of Prognostic Factors in our Malignant Melanoma Cases. Van Med J. 2022; 29(3): 254-259

Corresponding Author: Betül Peker Cengiz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale