E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Surfactant therapy in newborn infants: an update review [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 62-68

Surfactant therapy in newborn infants: an update review

Erdal Peker1, Ercan Kırımi2, Murat Köstü1, Oğuz Tuncer1, M. Nuri Acar3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van
3Van Doğumevi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van

Respiratory distress syndrome (RDS) is a major cause of morbidity and mortality in preterm neonates. Pulmonary surfactant deficiency is the primary cause of RDS. It affects 40-50% of the neonates born before 32 weeks of gestation and results in high morbidity and mortality. Surfactant-replacement therapy is a life-saving treatment for preterm infants with RDS. There are two forms that include synthetic surfactants and animal derived surfactant extracts. Two disorders, meconium aspiration syndrome and bronchopulmonary dysplasia (BPD), might also be amenable to surfactant-replacement therapy. After the licensing of exogenous surfactant to treat RDS in the early 1990s, and more widespread use of prenatal corticosteroids in the mid-1990s, severe BPD became an unusual event. This paper discusses the structure of surfactant, its pharmacological characteristics, pharmaceutics in our country, the use of surfactant-replacement therapy in RDS, with a review of the literature.

Keywords: Respiratory distress syndrome, surfactant, premature

Yenidoğanda Surfaktan Uygulaması: Güncel Derleme

Erdal Peker1, Ercan Kırımi2, Murat Köstü1, Oğuz Tuncer1, M. Nuri Acar3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Van Doğumevi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van

Respiratuvar distres sendromu (RDS) preterm yenidoğanlarda mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Otuziki haftadan daha düşük doğan prematürelerin yaklaşık %40-50’sini etkileyen bu durumun temel nedeni surfaktan eksikliğidir. Surfaktan tedavisi RDS’de hayat kurtarıcıdır. Sentetik ve doğal formları bulunan surfaktanın RDS dışında mekonyum aspirasyon sendromu gibi başka hastalıklarda da kullanımı vardır. Eksojen surfaktanların 1990’lı yılların başında lisans alması ve RDS tedavisinde kullanılmaya başlanması ayrıca antenatal steroidlerin de yaygın olarak kullanılmasıyla RDS ve komplikasyonu olan şiddetli BPD (Bronkopulmoner Displazi) nispeten azalmıştır. Bu yazıda, surfaktanın temel yapısı, farmakolojik özellikleri, ülkemizdeki ticari şekilleri, endikasyonları, RDS’de kullanımı son literatürler eşliğinde tartışılacaktır

Anahtar Kelimeler: Surfaktan, respiratuvar distres sendromu, preterm

Erdal Peker, Ercan Kırımi, Murat Köstü, Oğuz Tuncer, M. Nuri Acar. Surfactant therapy in newborn infants: an update review. Van Med J. 2010; 17(2): 62-68
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale