E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Tuberculosis in Patients with End Stage Renal Disease: Three Cases [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 39-42

Tuberculosis in Patients with End Stage Renal Disease: Three Cases

Reha Erkoç1, İsmail Uygan2, Kürşat Uzun3
1YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.
2YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van.
3Göğüs Hastalıkları AD

Impaired cellular immunity is a predisposing factor for tuberculosis in end stage renal disease (ESRD) patients. Incidence of tuberculosis was significantly higher in these patients. Three patients with tuberculosis were diagnosed in our clinic; two of them were presented with fever, productive cough, and pneumonic infiltrations on PA chest rontgenogram, the third case was presented with fever and ascites. Diagnosis was confirmed with a positive culture of bronchial lavage fluid in one case, the other two were diagnosed based on clinical and radiological grounds. In conclusion for patients with ESRD, in the presence of unexplained fever, pulmonary lesions or ascites, detailed diagnostic investigations should be done and after other differential diagnoses ruled out, antituberculous therapy should be started and clinical response should be considered as an indicator of tb.

Keywords: End stage renal disease, tuberculosis

Son Dönem Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Tüberküloz:Üç Olgu Sunumu

Reha Erkoç1, İsmail Uygan2, Kürşat Uzun3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ve AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, VAN

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda bozulmuş hücresel immünite tüberküloz (tb) için predispozan bir faktördür. Bu hastalarda insidans genel popülasyona göre yüksektir. Kliniğimizde takip edilerek (tb) tanısı konulan son dönem böbrek yetersizlikli üç hastanın ikisi ateş ,öksürük, balgam ile birlikte PA Akciğer grafisinde pnömonik infiltrasyonlar, üçüncü hasta ise ateş ve asit ile prezente olmuşlardır. Tanı bir olguda bronş lavajından yapılan kültür ile doğrulanmış, diğer iki olguda ise klinik ve radyolojik olarak konulabilmiştir. Sonuç olarak SDBY olan hastalarda nedeni açıklanamayan ateş, akciğer infiltrasyonları, asit gibi bulguların varlığında detaylı tanısal incelemeler yapılmalı, kesin tanı konulamasa bile diğer olası hastalıklar ekarte edilerek antitüberküloz tedavi başlanmalı ve yanıt alınması halinde tb lehine değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, tüberküloz

Reha Erkoç, İsmail Uygan, Kürşat Uzun. Tuberculosis in Patients with End Stage Renal Disease: Three Cases. Van Med J. 2001; 8(1): 39-42
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale