E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Pregnancy-related osteoporosis presenting with vertebral compression fracture: A case report [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 561-563 | DOI: 10.5505/vtd.2019.35403

Pregnancy-related osteoporosis presenting with vertebral compression fracture: A case report

Senem Şaş1, Fatmanur Aybala Koçak2
1Ahi Evran University Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kirsehir
2Ahi Evran University, School of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kirsehir

Osteoporosis (OP), which is more common in women, is a clinical condition characterized by the deterioration of bone mass and microstructural structure of bone. Pregnancy-related osteoporosis (PRO) is a rare type of osteoporosis that occurs during the third trimester and lactation period of pregnancy. PRO is rarely seen with vertebral compression fractures and other bone fractures. In this article, a 22-year-old woman who developed GIO in her first pregnancy is presented by reviewing the current literature.

Keywords: Osteoporosis, gestation, vertebral fracture, lactation

Vertebral kompresyon fraktürü ile prezente olan gebelikle ilişkili osteoporoz: olgu sunumu

Senem Şaş1, Fatmanur Aybala Koçak2
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir
2Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kırşehir

Kadınlarda daha sık görülen osteoporoz (OP), kemik kütlesi ve kemiğin mikro mimari yapısında bozulma ile karakterize klinik bir durumdur. Gebelikle ilişkili osteoporoz (GİO) ise gebeliğin üçüncü trimesteri ve laktasyon döneminde ortaya çıkan nadir bir osteoporoz tipidir. GİO vertebral kompresyon fraktürü ve diğer kemik kırıkları ile nadiren görülebilmektedir. Bu makalede, ilk gebeliğinde GİO gelişen 22 yaşında bir kadın olgu güncel literatür eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, gestasyon, vertebral fraktür, laktasyon

Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak. Pregnancy-related osteoporosis presenting with vertebral compression fracture: A case report. Van Med J. 2019; 26(4): 561-563

Corresponding Author: Senem Şaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale