E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients Vectors Rare: Klebsiella Pneumonia [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 90-91 | DOI: 10.5505/vtd.2016.33272

Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients Vectors Rare: Klebsiella Pneumonia

Erdem Çankaya1, Mustafa Keleş1, Abdullah Uyanık1, Erim Gülcan1, Canan Birdal2, Yusuf Bilen2, Bülent Albayrak2, Hamidullah Uyanık3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Peritoneal dialysis (PD) is one of the treatment options with end-stage renal failure and peritonitis is the most important complication. The peritonitis cases due to Klebsiella pneumoniae are rare and difficult to treat. We have presented a successfully treated Klebsiella pneumoniae peritonitis with application ceftazidime despite the increase in resistant strains.

Keywords: Klebsiella pneumonia, peritoneal dialysis, peritonitis

Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Klebsiella Pneumonia

Erdem Çankaya1, Mustafa Keleş1, Abdullah Uyanık1, Erim Gülcan1, Canan Birdal2, Yusuf Bilen2, Bülent Albayrak2, Hamidullah Uyanık3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Periton diyalizi (PD) son dönem böbrek yetmezliğinin tedavi seçeneklerinden biri olmakla birlikte, peritonit en önemli komplikasyonudur. Klebsiella pneumoniae sorumlu olduğu peritonit vakaları daha nadir görülmekle birlikte tedavisi daha güçtür. Dirençli suşlarının artmasına rağmen seftadizimle başarılı şekilde tedavisi yapılan Klebsiella Pneumonia peritonitini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Klebsiella pneumoniae, periton diyalizi, peritonit

Erdem Çankaya, Mustafa Keleş, Abdullah Uyanık, Erim Gülcan, Canan Birdal, Yusuf Bilen, Bülent Albayrak, Hamidullah Uyanık. Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients Vectors Rare: Klebsiella Pneumonia. Van Med J. 2016; 23(1): 90-91
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale