E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The evaluation of skin prick test results in Sirnak City [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 6-10 | DOI: 10.5505/vtd.2018.30074

The evaluation of skin prick test results in Sirnak City

Suat Konuk1, Hikmet Çoban2
1Private Clinic, Rose Business Center İn Duzce
2Sakarya Training And Research Hospital Chest Diseases

INTRODUCTION: Skin prick test is an easy, cheap, safe, fast, and frequently used test to identify allergic diseases. Several factors such as genetic tendency, climate, humidity, vegetation, and altitude effect development of allergies.
Aim: Our goal was to determine the allergic susceptibility of allergic patients in Sirnak City.

METHODS: Medical files of 240 patients who referred to our Chest Disease policlinics in Sirnak State Hospital between February 2011 and June 2011 with respiratory complaints suggestive of allergic diseases such as asthma and allergic rhinitis, were retrospectively reviewed. Skin prick test results were evaluated according to age and gender.
RESULTS: Of 240 patients included in the study, 127 (52.9%) were male and 113 (47.1%) were female. The most common allergic reaction was against grasses, observed in 41 patients (17.1%). The other common allergic reactions were against grains, in 28 patients (11.6%); D. Farinea in 17 patients (7.1%); D Pteronyssinus in 11 patients (4.6%); grass mix in 9 patients (3.7%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Reactions were most commonly observed in the age group of 10-19 years. Atopic patients in Sirnak province should particularly be careful against grasses, grains, and house dust mites.

Keywords: Allergy, Asthma, Allergic Rhinitis, Skin Prick Test, Sirnak

Şırnak İlinde yapılan prik test sonuçlarının değerlendirilmesi

Suat Konuk1, Hikmet Çoban2
1Özel Muayenehane, Gül İş Merkezi, Düzce
2Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları

GİRİŞ ve AMAÇ: DDeri prik testi, alerjik hastalıkların belirlenmesinde kullanılan kolay, ucuz, güvenli, çabuk sonuç veren ve sık kullanılan bir testtir. Alerji gelişmesini etkileyen genetik yatkınlık, iklim, nem, bitki örtüsü, rakım gibi faktörler vardır.
Amaç: Şırnak ilindeki allerjik hastaların alerji duyarlılığının belirlenmesidir


YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2011 ile Haziran 2011 arasında Şırnak Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları polikliniklerine astım ve alerjik rinit gibi solunumsal alerjik hastalık şikayeti ile başvuran 240 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Deri prik test sonuçları yaşa ve cinsiyete göre değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 240 hastanın 127’si (%52.9) erkek, 113’ü (%47.1) ise kadındı. En sık reaksiyon 41 hasta (17.1) ile çimenlere karşı saptanmıştır. Diğer sık görülen reaksiyonlar ise 28 hasta ile (%11.6) tahıllara, 17 hasta ile (%7.1) D. Farinea’ ya, 11 hasta ile (%4.6) D. Pteronyssinus’e ve 9 hasta ile (%3.7) ot karışımına karşı saptanmıştır. Reaksiyonlar en sık 10-19 yaş grubunda saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şırnak’da astım ve allerjik rinit hastaları özellikle çimen, tahıl ve ev tozu akarları allerjenlerine karşı dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Alerji, Astım, Allerjik Rinit, Deri Prik Test, Şırnak

Suat Konuk, Hikmet Çoban. The evaluation of skin prick test results in Sirnak City. Van Med J. 2018; 25(1): 6-10

Corresponding Author: Hikmet Çoban, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale