E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
A Case of Kostmann Presented with Recurrent Pulmonary İnfections [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 58-61

A Case of Kostmann Presented with Recurrent Pulmonary İnfections

Sinan Akbayram1, Cihangir Akgün2, Mustafa Özkan1, İbrahim Değer1, Mustafa Gündoğdu1, Osman Yeşilmen1, Ahmet Faik Öner3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Kostmann syndrome; is a rare disease charactarized by pausing of myelopoesis at the promyelocyte and myelocyte stage. Absolute neutrophile count is usually under 200/mm3. Beginning from the first years of life; pneumonia, otitis media, gingivitis, perianal and urinary infections may be seen. Many years ago, this syndrome was fatal and mean survival time was 13 years. But since granulocyte colonystimulating factor has been used in the treatment of this syndrome; survival and life quality increased prominently. Our patient had absolute neutrophile count 200/mm3 and recurrent pulmonary infections in his history. He was diagnosed as Kostmann Syndrome. We reported this case to emphasize that the Kostmann Syndrome as a rare disease in children with recurrent infections and neutropenia especially before the first year of life.

Keywords: Kostmann syndrome, congenital neutropenia, granulocyte colonystimulatin factor.

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları ile Başvuran Bir Kostmann Olgusu

Sinan Akbayram1, Cihangir Akgün2, Mustafa Özkan1, İbrahim Değer1, Mustafa Gündoğdu1, Osman Yeşilmen1, Ahmet Faik Öner3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Kostmann sendromu; kemik iliğinde miyelopoezisin, promiyelosit veya miyelosit aşamasında duraklaması ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Mutlak nötrofil sayısı genellikle 200/mm3 altındadır. Yaşamın ilk aylarından itibaren tekrarlayan pnömoni, otitis media, gingivit, perianal veya üriner enfeksiyonlar görülür. Daha önce fatal seyreden ve ortalama yaşam süresi 13 yıl olarak belirtilmiş olan bu hastalığın tedavisinde rekombinant insan granülosit koloni stimüle edici faktörün kullanılması ile yaşam süresi ve yaşam kalitesi belirgin olarak artmıştır. Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan ve mutlak nötrofil sayısı 200/mm3 altında olan olgumuz Kostmann sendromu tanısı aldı. Özellikle 1 yaş altında tekrarlayan enfeksiyonlar ve nötropeni tesbit edilen hastalarda nadir görülen bir hastalık olan Kostmann sendromunun ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla bu vakayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Kostmann sendromu, konjenital nötropeni, granülosit koloni stimüle edici factor.

Sinan Akbayram, Cihangir Akgün, Mustafa Özkan, İbrahim Değer, Mustafa Gündoğdu, Osman Yeşilmen, Ahmet Faik Öner. A Case of Kostmann Presented with Recurrent Pulmonary İnfections. Van Med J. 2010; 17(2): 58-61
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale