E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Key Roles of Nurses in Preventing Unplanned Extubation [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 121-124 | DOI: 10.5505/vtd.2016.25751

Key Roles of Nurses in Preventing Unplanned Extubation

Burcu Bayrak Kahraman1, Sevilay Erden1
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşlirelik Bölümü, Ankara

Endotracheal intubation is frequently administered to patients with respiratory failure in intensive care units in order to provide patients with artificial ventilation. Following the recovery from the medical situation that requires the intubation of the patient, the endotracheal tube should be removed. However sometimes it is removed deliberately or accidentally in an untimely manner and outside medical reasons. This situation, which is defined as unplanned extubation, is an important indication of patient care quality and patient security. Intensive care nurses who are responsible for the close observation and care of patients have important responsibilities in preventing unplanned extubation.

Keywords: Intensive care, unplanned extubation, nurse

Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Anahtar Rolleri

Burcu Bayrak Kahraman1, Sevilay Erden1
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşlirelik Bölümü, Ankara

Endotrakeal entübasyon, yoğun bakım ünitelerinde solunum yetersizliği olan hastalarda yapay hava yolu desteğini sağlamak amacıyla sıklıkla uygulanmaktadır. Hastanın entübe edilmesine neden olan tıbbi durumun düzelmesi ile birlikte, endotrakeal tüp çıkarılmalıdır. Ancak, bazen tıbbi nedenler dışında zamanından önce endotrakeal tüp çıkarılmakta ya da çıkmaktadır. Planlanmamış ekstübasyon olarak tanımlanan bu durum, hasta bakım kalitesinin ve hasta güvenliğinin önemli bir göstergesidir. Hastanın yakın izleminden ve bakımından sorumlu olan yoğun bakım hemşiresinin planlanmayan ekstübasyonun önlenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, planlanmamış ekstübasyon, hemşire

Burcu Bayrak Kahraman, Sevilay Erden. Key Roles of Nurses in Preventing Unplanned Extubation. Van Med J. 2016; 23(1): 121-124
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale