E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Association of the First Trimester Concentrations of Maternal PAPP-A and Free Beta-hCG With Pregnancy Complications [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 60-65

The Association of the First Trimester Concentrations of Maternal PAPP-A and Free Beta-hCG With Pregnancy Complications

Emel Kurtoğlu1, Zühal Perçin2
1Konya Ereğli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi

Aim: The purpose of this study is to examine the association of first trimester concentrations of pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) and beta -human chorionicgonadotrophin (ß-hCG) in maternal serum with subsequent pregnancy complications. Methods: The study included 94 non-smoker patients applied to Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital who were 18-35 years old and had no systemic disease or bad obstetric history and had singleton alive pregnancies between 10 weeks 6 days and 13 weeks 6 days of gestation. First trimester maternal serum PAPP-A and ß-hCG concentrations were measured. Serum marker levels were expressed as gestational age-specific multiples of median (MoMs). The patients divided into two groups; women with normal pregnancies and women that developed complications. Mann-Whitney test was used for comparison of PAPP-A and ß-hCG between two groups. Results: Seventy seven (77, 78%) of 94 pregnancies continued and terminated without any complications. Seventeen (17, 22%) patients developed complications. We found statistically significant difference in maternal serum PAPP-A MoMs between pregnancies complicated with SGA and normal pregnancies (p =0, 041). But, no statistically significant differences was found between PAPP-A MoMs and other researched complications ( preeclampsia, GDM, IUGR, LGA) and between ß-hCG MoMs and any researched pregnancy complications (p= 0, 246: p =0, 691). Conclusion: In this study, statistically significant difference was found in PAPP-A MoMs between normal pregnancies and those complicated with SGA. But the concentrations of PAPP-A were not associated other researched complications and concentrations of ß-hCG were not associated subsequent pregnancy complications. It was thought that first trimester measurement of serum levels of PAPP-A can be used in prediction of SGA.

Keywords: PAPP-A, ß-hCG, pregnancy complications

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi

Emel Kurtoğlu1, Zühal Perçin2
1Konya Ereğli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç: İlk trimesterde maternal serum gebelikle ilişkili plazma protein A (PAPP-A) ve beta-human koryonik gonadotropin (ß-hCG) değerlerinin ilerleyen gebelik haftalarında gelişen komplikasyonlarla ilişkisini araştırmak. Gereç ve yöntem: Çalışmaya T. C. S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine antenatal bakım için başvuran 18-35 yaş arasındaki, gebelik yaşları 10 hafta 6 gün ile 13 hafta 6 gün arasında tekil canlı gebeliği olan, kötü obstetrik öyküsü ve sistemik bir hastalığı bulunmayan ve sigara kullanmayan 94 gebe dahil edildi. Hastaların --- serumlarında PAPP-A ve ß-hCG değerleri ölçüldü. Elde edilen sonuçlar gebelik yaşı ve maternal ağırlığa göre medyan katsayıları (Multiples of Median, MoM) esas alınarak değerlendirildi. Komplikasyon gelişen ve gelişmeyen grubun değerlerinin karşılaştırılması Mann-Whitney testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Doksan dört ( 94) hastanın 77’sinin (%78) gebeliği sorunsuz seyretti ve sonuçlandı. Geri kalan 17 (%22) hastada komplikasyon gelişti. Çalışmaya katılan gebelerde komplikasyon gelişen ve gelişmeyen grupların PAPP-A ve ß-hCG medyan değerleri karşılaştırıldığında, düşük PAPP-A değerleri ile DDA (Düşük doğum ağırlığı) gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p= 0, 041). PAPP-A ile araştırılan diğer gebelik komplikasyonları (preeklampsi, GDM, IUGG ve YDA) arasında ve ß-hCG ile bakılan tüm gebelik komplikasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p= 0, 246: p= 0, 691). Sonuç: Bu çalışmada, ilk trimester maternal serum biyokimyasında bakılan PAPP-A değerleri ile DDA arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, PAPP-A’nın araştırılan diğer komplikasyonlarla ve ß-hCG’nin bakılan hiçbir komplikasyonla arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İlk trimester PAPP-A değeri ölçümünün SGA gelişimi tahmininde kullanılabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: PAPP-A, ß-hCG, gebelik komplikasyonları

Emel Kurtoğlu, Zühal Perçin. The Association of the First Trimester Concentrations of Maternal PAPP-A and Free Beta-hCG With Pregnancy Complications. Van Med J. 2012; 19(2): 60-65
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale