E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Long Term Health Problems Caused by Polycystic Ovary Syndrome [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 301-306 | DOI: 10.5505/vtd.2016.22931

Long Term Health Problems Caused by Polycystic Ovary Syndrome

Begüm Yıldızhan, Gökçe Anık İlhan
Marmara University Medical School, Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul, Turkey

Polycystic Ovary Syndrome ( PCOS) is frequently seen in women of reproductive age and the diagnosis is based on hyperandrogenism and anovulation. PCOS is chronic endocrine disorder and pave the way for obesity, insulin resistance, Type-2 diabetes, hyperlipidemia, cardiovascular disease, metabolic syndrome and cancer in long term.

Keywords: polycystic ovary syndrome, obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome, cancer

Polikistik Over Sendromunda Uzun Dönem Sağlık Sorunları

Begüm Yıldızhan, Gökçe Anık İlhan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad, İstanbul, Türkiye

Polikistik Over Sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla görülür ve tanısı hiperandrojenizm ve anovulasyona dayalıdır. PKOS kronik seyredip uzun dönemde obezite, insülin direnci, Tip–2 diyabet, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalık, metabolik sendrom ve kanser gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlar.

Anahtar Kelimeler: polikistik over sendromu, obezite, diabet, metabolik sendrom, kanser

Begüm Yıldızhan, Gökçe Anık İlhan. Long Term Health Problems Caused by Polycystic Ovary Syndrome. Van Med J. 2016; 23(3): 301-306

Corresponding Author: Begüm Yıldızhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale