E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Results of Educations in a Pediatrics Hospital Aiming to Prevent Contamination of Blood Culture [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 1-5 | DOI: 10.5505/vtd.2018.18291

Results of Educations in a Pediatrics Hospital Aiming to Prevent Contamination of Blood Culture

İrfan Oğuz Şahin1, Ayşegül Elbir Şahin2, Deniz Ökdemir1, Fatih Gürbüz1, Hatice Şanlı Güneş3
1Pediatrics Department, Ankara Childrens Hematology Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Anesthesiology And Reanimation, Ankara Atatürk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Pediatrics, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Blood culture (BC) is the gold standard test in diagnosis of bacteremia. Also, it is a frequently used test in pediatric patients. The objective of this study was to observe the changes in contamination rates after educations about obtaining BC.
METHODS: Rates of contaminations and true positive results and contaminant agents were analyzed retrospectively at 2007 in a pediatrics hospital. At 2008, periodic educations about sample obtaining techniques of BC were given to medical personnels who were the sample collectors in this hospital and same parameters were analyzed prospectively.
RESULTS: After educations, rate of true positive results was increased from 3.9% to 6.9%. Contamination rate was decreased from 8.73% to 6.94%. Members of skin flora were the major contaminant agents both before and after educations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Periodic educations about sample obtaining technique of BC should be useful in decreasing the contamination rates in pediatric patients.

Keywords: Blood culture, Contamination, Education, Children

Bir Çocuk Hastanesinde Kan Kültürü Kontaminasyonunun Önlenmesi İçin Yapılan Eğitimlerin Sonuçları

İrfan Oğuz Şahin1, Ayşegül Elbir Şahin2, Deniz Ökdemir1, Fatih Gürbüz1, Hatice Şanlı Güneş3
1Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Sivas Numune Hastanesi, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan kültürü bakteriyemi tanısında altın standart testtir ve çocuk hastalarda sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kan kültürü alınması hakkındaki eğitimler sonrasında kontaminasyon oranlarındaki değişimleri gözlemlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk hastalıkları hastanesinde 2007 yılının kontaminasyon ve doğru pozitif sonuç oranları ile kontaminan ajanlar retrospektif olarak incelendi. 2008 yılında kan almayla görevli sağlık personeline KK alma teknikleri konulu periyodik eğitimler verildi ve aynı veriler prospektif olarak tekrar incelendi.
BULGULAR: Eğitimler sonrasında doğru pozitif sonuçların oranları %3,9'dan %6,9'a yükseldi. Kontaminasyon oranları %8,73'ten %6,94'e geriledi. Cilt florası üyelerinin hem eğitim öncesi hem eğitim sonrası dönemde en büyük kontaminasyon nedeni olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kan kültürü alma teknikleri hakkında periyodik eğitim verilmesi çocuk hastalarda kontaminasyon oranlarını azaltmada faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, Kontaminasyon, Eğitim, Çocuk

İrfan Oğuz Şahin, Ayşegül Elbir Şahin, Deniz Ökdemir, Fatih Gürbüz, Hatice Şanlı Güneş. Results of Educations in a Pediatrics Hospital Aiming to Prevent Contamination of Blood Culture. Van Med J. 2018; 25(1): 1-5

Corresponding Author: Ayşegül Elbir Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale