E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Effects of Methidathion on the Pancreas: Role of Vitamins E and C [Van Med J]
Van Med J. 2003; 10(4): 98-100

The Effects of Methidathion on the Pancreas: Role of Vitamins E and C

Hakan Mollaoğlu1, H. Ramazan Yılmaz2, Osman Gökalp3, İrfan Altuntaş4
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta,
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Isparta,
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Isparta,
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Isparta,

Aim: Methidathion (MD) ?O, O-dimethyl S-(2,3–dihydro–5–methoxy–2–oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl) phosphorodithioate? is one of the most widely used organophosphate insecticides in agriculture. In this study, we aim to examine whether the organophosphate insecticide methidathion causes pancreas damage and, a combination of vitamins E and C prevents this damage in rats. Methods: The experimental groups were as follows: Control group, MD-treated group (MD), and a group treated with MD plus vitamin E plus vitamin C (MD+Vit). The MD and MD+Vit groups were treated orally with a single dose of 8 mg/kg MD body weight at after treatment. Vitamin E and vitamin C were injected at dose of 150 mg/kg body weight i.m. and 200 mg/kg body weight i.p., respectively, 30 min after the treatment with MD in the MD+Vit group. Blood samples were taken 24 h after the MD administration.The activities of serum enzymes were determined in each sample at 24 h. Results: The results of the experiment demonstrated that amylase activity was increased significantly in the MD+Vit group compared with control group or MD group, and there was no significant difference between MD and control groups. Lipase activity was increased significantly in the MD group compared with control group, was decreased significantly in the MD+Vit group compared with MD group, and there was no significant difference between MD+Vit and control groups. Conclusion: From these results, it can be concluded that MD may cause pancreas damage and, a combination of vitamins E and C may prevent damage caused by MD.

Keywords: Methidathion, pancreas, amylase, lipase, vitamin E, vitamin C.

Methidathion’un Pankreas Üzerine Etkileri: Vitamin E ve C’nin Rolü

Hakan Mollaoğlu1, H. Ramazan Yılmaz2, Osman Gökalp3, İrfan Altuntaş4
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta,
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Isparta,
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Isparta,
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Isparta,

Amaç: Methidathion (MD) ?O,O-dimethil S-(2,3-dihidro-5-methoksi-2-okso-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethil) fosforodithioat? tarımda en yaygın kullanılan organofosfat insektisitlerden biridir. Bu çalışmada, bir organofosfat insektisit olan MD’un ratlarda pankreas hasarına neden olup olmadığı ve vitamin E ve C kombinasyonu ile bu hasarın önlenip önlenemeyeceğinin araştırılması amaçlandı. Metod: Deney grupları; kontrol grubu, MD grubu ve MD+Vitamin E ve C (MD+Vit) grubu şeklinde düzenlendi. MD ve MD+Vit grubundaki ratlara çalışmanın başında bir defa 8 mg/kg MD oral olarak verildi. MD+Vit grubunda, MD verildikten 30 dakika sonra, vitamin E 150 mg/kg dozunda i.m. ve vitamin C 200 mg/kg dozunda i.p. olarak verildi. MD uygulamasından 24 saat sonra kan örnekleri alınarak serumda amilaz ve lipaz aktiviteleri ölçüldü. Bulgular: Kontrol grubu ile MD grubu karşılaştırıldığında amilaz aktivitesinde anlamlı bir fark gözlenmedi. MD+Vit grubunda kontrol ve MD gruplarına göre amilaz aktivitesinde anlamlı bir artma gözlendi. Kontrol grubu ile MD grubu karşılaştırıldığında, MD grubunda lipaz aktivitesinde anlamlı bir artma bulundu. MD+Vit grubunda MD grubuna göre lipaz aktivitesinde anlamlı bir azalma gözlendi. Sonuç: MD’un pankreas hasarına neden olabileceği, vitamin E ve C kombinasyonunun ise bu hasara karşı koruyucu etki gösterebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Methidathion, pankreas, amilaz, lipaz, vitamin E, vitamin C.

Hakan Mollaoğlu, H. Ramazan Yılmaz, Osman Gökalp, İrfan Altuntaş. The Effects of Methidathion on the Pancreas: Role of Vitamins E and C. Van Med J. 2003; 10(4): 98-100
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale