E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Leiomyoma Cutis: Case report [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 315-317

Leiomyoma Cutis: Case report

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz2, Gönül Saray3
1Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Sivas, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Sivas Numune Hastanesi, Patoloji Bölümü, Sivas, Türkiye

Leiomyoma is a benign tumour of smooth muscle derived from the arrector pili muscle. It can occur at any age from birth onwards, but appears usually in early adult life. the exact incidence of leiomyomas is unknown.The sexes are affected equally. Thirty-five-year-old male patient was admitted to our clinic with multiple bumps on the body. Dermatologic examination revealed multiple, skin coloured-red papulonodules on back. Histopathological examination of the biopsy specimen revealed leiomyoma. The patient was diagnosed with leiomyoma based on clinical and histopathological findings. Our case is reported because of its rarity.

Keywords: Leiomyoma, Cutis, Painful tumor

Deri Leiyomyomu: Olgu Sunumu

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz2, Gönül Saray3
1Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Sivas
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Sivas Numune Hastanesi, Patoloji Bölümü, Sivas, Türkiye

Leiyomiyom arrektör pili kaslarından kaynaklanan düz kasların benign tümörüdür. Doğumdan itibaren her yaşta meydana gelebilir fakat genellikle erişkinliğin erken dönemlerinde görülür. Leiyomiyomların insidansı tam olarak bilinmiyor. Her iki cinsiyet eşit olarak etkilenir. 35 yaşında erkek hasta vücutta çok sayıda şişlikle kliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde sırtta, çok sayıda, deri renginde papülonodüler lezyonlar görüldü. Biopsi örneğinin histopatolojik incelemesinde leiyomiyom saptandı. Olguya klinik ve histopatolojik bulgularla leiyomiyom tanısı konuldu. Olgumuz leiyomiyomun nadir görülmesi nedeniyle bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Leiyomiyom, Deri, Ağrılı tümör

Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz, Gönül Saray. Leiomyoma Cutis: Case report. Van Med J. 2015; 22(4): 315-317
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale