E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Fatal Bone Cement Implantation Syndrome That Occurs Under Regional Anaesthesia: Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 235-237 | DOI: 10.5505/vtd.2020.12979

Fatal Bone Cement Implantation Syndrome That Occurs Under Regional Anaesthesia: Case Report

Hacı Yusuf Güneş
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Unıversıty Of Health Scıences Van Educatıon And Research Hospıtal, Van,Turkey.

Depending on the increase in living standards the elderly population and the possibility of their healthy and active living are increasing. These two situations have caused an increase in bone fractures due to trauma in elderly people. In this group of patients with high morbidity, mostly bone cement is needed in joint prostheses. Bone cement implantation syndrome (BCIS) is common in cemented orthopedic surgery and it has high mortality. As an anaesthetist, our encounter ratio seems to increase gradually with patients at high risk for BCIS in the future. When BCIS develops, it would be beneficial to have a set of perioperative BCIS management guideline. BCIS, which resulted in death in our case, in order to increase awareness, it is presented with the literature.

Keywords: Bone Cement, Hip Fracture, Spinal Anesthesia, Complication

Rejyonal Anestezi Altında Gelişen ve Ölümle Sonuçlanan Kemik Çimentosu İmplantasyon Sendromu: Olgu Sunumu

Hacı Yusuf Güneş
TC.SB. SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği Van, Türkiye

Yaşam standartlarının artmasına bağlı olarak yaşlı nüfusu ve onların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürme istekleri de artmaktadır. Bu iki durum yaşlılarda travma ve düşmeye bağlı kemik kırıklarında artışa neden olmuştur. Morbiditesi yüksek olan bu hasta grubunda eklem protezlerinde çoğunlukla kemik çimentosu ihtiyacı doğmaktadır. Kemik çimentosu implantasyon sendromu (KÇİS) çimentolu ortopedik cerrahide sık görülür ve mortalitesi yüksektir. Bir anestezist olarak, gelecekte BCIS riski yüksek olan hastalarla karşılaşma oranımız giderek artmaktadır. KÇİS geliştiği zaman iyi yönetebilmek için güncel ulusal kılavuzların hazırlanması ve perioperatif dönemde takip edilmesi önem arz etmektedir. Olgumuzda ölümle sonuçlanan KÇİS, farkındalığı arttırmak amacıyla literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kemik Çimentosu, Kalça Kırığı, Spinal Anestezi, Komplikasyon

Hacı Yusuf Güneş. Fatal Bone Cement Implantation Syndrome That Occurs Under Regional Anaesthesia: Case Report. Van Med J. 2020; 27(2): 235-237

Corresponding Author: Hacı Yusuf Güneş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale