E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Lower Concha Bullosa: Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 278-280 | DOI: 10.5505/vtd.2016.09515

Lower Concha Bullosa: Case Report

Mehmet Hafit Gür1, Hakan Çankaya2, Nazım Bozan2, Ahmet Faruk Kıroğlu2, Mehmet Fatih Garça2
1
2

Lower concha bullosa defined as the pneumatisation of the lower concha at various degrees is a rare anatomical variation of the lateral nasal wall within the nasal passage. Despite generally being asymptomatic, concha bullosa can be symptomatic depending on the size of pneumatisation and its relation with the nasal septum. Nasal obstruction, sinusitis, postnasal drip, malfunction in sense of smell can be listed among its symptoms. Anterior rhinoscopic examination, endoscopic examination and paranasal sinusitis tomography are used in the diagnosis of the disease. There is no concensus related to the surgical treatment of lower concha pneumatisation. Surgical treatment focusses on the techniques which affect the concha and paranasal sinusitis functions at the minimum level. In this paper, a case of unilateral lower concha bullosa accompanied by nasal obstruction is presented.

Keywords: Concha bullosa, sinusitis, postnasal drip

Alt Konka Bülloza: Olgu Sunumu

Mehmet Hafit Gür1, Hakan Çankaya2, Nazım Bozan2, Ahmet Faruk Kıroğlu2, Mehmet Fatih Garça2
1Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van

Alt konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanan alt konka bülloza, nazal pasaj içerisinde lateral nazal duvarın nadir bir anotomik varyasyonudur. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte konka büllo¬zanın pnömatizasyonun büyüklüğüne, ve nazal septumla olan ilişkisine göre semptomatik olabilir. Burun tıkanıklığı, sinüzit, postnazal akıntı, baş ağrısı, koku almada bozukluk semptomlar arasında sayıla¬bilir. Tanısında anterior rinoskopik muayene, endoskopik muayene ve paranazal sinüs tomografisi yer alır. Alt konka pnömatizasyonunun cerrahi tedavisinde tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Cerrahi tedavi konka ve paranazal sinüs fonksiyonlarını en az oranda etkileyen teknikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yazımızda burun tıkanıklığı ile başvuran tek taraflı alt konka bülloza olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konka bülloza, sinüzit, postnazal akıntı

Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazım Bozan, Ahmet Faruk Kıroğlu, Mehmet Fatih Garça. Lower Concha Bullosa: Case Report. Van Med J. 2016; 23(3): 278-280
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale