E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Assessment of the Business Offices in the Van Organized Industrial State According To the Public Health [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 51-56 | DOI: 10.5505/vtd.2016.07044

Assessment of the Business Offices in the Van Organized Industrial State According To the Public Health

Abdurrahman Gümüş1, Sinemis Çetin Dağlı1, Ayşe Yüksel1, Tuba Aydın1, Umahan Kale1, Emine Ulu Botan1, Abdullah Sert1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

Objective: Assessment of the business places in Van’s Organized Industrial State (OIS) according to the public health, in accordance with the obtained results, to develop new recovery suggestions. Material and Methods: It is a descriptive study. The research is completed between 23nd and 30th of June 2014 in OIS. There were 111 recorded business places in OIS, 59 of them were working actively. This study was conducted in 55 business places working actively that agreed to participate to this study. 32-item questionnaire was applied with face to face interview technique by researchers. The data that obtained from the interview forms were analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) with Windows 11.0. Results: The 40% (n=22) of the business places are in construction field, 27.3% (n=15) of them in food filed, the rest of them are in other sectors. The 49.1% (n=27) authorized people who were interviewed had been graduated from graduate school, 36.4% (n=20) of them from high school, 14.6% (n=8) of them had been graduated from elementary or middle school. According to the interviews; the76.4% (n=42) of the businesses were doing environment analysis. 92.9% (n=39) of the businesses were evaluating these results. 81.8% (n=45) of the businesses were applying environmental awareness programs. It is also said that the 92.7% (n=51) of the businesses were doing “Risk Assessment and Analysis” studies. Conclusion: According to the Occupational Health and Safety law the most of the businesses in OIS are tend to obey the regularity, self-betterment and self-improvement.

Keywords: Industrial state, occupational health, workplace safety

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Abdurrahman Gümüş1, Sinemis Çetin Dağlı1, Ayşe Yüksel1, Tuba Aydın1, Umahan Kale1, Emine Ulu Botan1, Abdullah Sert1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

Amaç: Van OSB’nde yer alan işletmeleri halk sağlığı açısından değerlendirerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma, 23-30 Haziran 2014 tarihleri arasında OSB’de yapıldı. OSB’de kayıtlı olan 111 işletmeden aktif çalışan 59 işletmeye gidildi, çalışmayı kabul eden 55 işletmede bu çalışma gerçekleşti. İşletmelerde, işletme yetkilileri ile 32 soruluk anket formu yüzyüze görüşme tekniği ile uygulandı. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11.0 ile analiz edildi. Bulgular: İşyerlerinin çoğu, %40 (n=22)’ı ile inşaat, %27.3 (n=15)’ü ile gıda, geri kalanı diğer sektörlerde çalışıyordu. Görüşme yapılan yetkili kişilerin %49.1 (n=27)’i yüksekokul, %36.4 (n=20)’ü lise, %14.6 (n=8)’sı ilkokul ya da ortaokul mezunu idi. Görüşme yapılan kişilere göre, işyerlerinin %76.4 (n=42)’ü çevre analizi yapıyordu, bu işyerlerinin %92.9 (n=39)’u çevre analizi sonuçlarını değerlendirmekteydi. İşyerlerinin %81.8 (n=45)’inde çalışanlara çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor idi. İşletmelerin %92.7(n=51)’sinde ‘‘Risk Değerlendirme ve Analizi’’ çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Sonuç: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği OSB’nde bulunan işletmelerin büyük çoğunluğunun kendilerini iyileştirme, geliştirme gayreti içinde olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Organize sanayi bölgesi, iş sağlığı, işyeri güvenliği

Abdurrahman Gümüş, Sinemis Çetin Dağlı, Ayşe Yüksel, Tuba Aydın, Umahan Kale, Emine Ulu Botan, Abdullah Sert. Assessment of the Business Offices in the Van Organized Industrial State According To the Public Health. Van Med J. 2016; 23(1): 51-56
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale