E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Does Allopurinol Has a Role In Rhabdomyolysis? A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 100-101

Does Allopurinol Has a Role In Rhabdomyolysis? A Case Report

Fatih İnci1, Yasemin Usul Soyoral2, Ahmet Cumhur Dülger3, Ümit Öztürk1, Hüseyin Beğenik4, Reha Erkoç5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, VAN
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, VAN

Rhabdomyolysis is the name given to the clinical and laboratory syndrome resulting after skeletal muscle injury and entrance of the muscle cell contents into circulation. Clinical picture is very variable. Asymptomatic elevation of enzymes can be followed by life-threatening kidney failure and severe electrolyte imbalances. It may occur depending on many different etiologies such as drugs. Allopurinol is used in the treatment of primary and secondary gout, and may rarely cause rhabdomyolysis in patients with renal failure. So, it should be carefully used especially in patients with renal failure. The patient with hypertension and chronic kidney disease (creatinine 1.5 mg/dl) was admitted to outpatient clinic with toe pain. Colchicine was started 3x0.5 mg/day because of gout. One week later, allopurinol 150 mg/day was added to his treatment. Rhabdomyolysis was observed in the patient one week after the start of allopurinol. While colchicine did not cause rhabdomyolysis, addition of allopurinol to treatment resulted in symptomatic rhabdomyolysis.

Keywords: Allopurinol, rhabdomyolysis, CKD

Allopurinolun Rabdomiyolize Katkısı Var Mı? Olgu Sunumu

Fatih İnci1, Yasemin Usul Soyoral2, Ahmet Cumhur Dülger3, Ümit Öztürk1, Hüseyin Beğenik4, Reha Erkoç5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van

Rabdomiyoliz, çizgili kas hasarı sonrası kas hücre içeriğinin dolaşıma katılması sonucu ortaya çıkan klinik ve laboratuvar sendroma verilen isimdir. Klinik tablo çok değişkendir. Asemptomatik enzim yüksekliği olarak seyredebileceği gibi, hayatı tehdit eden böbrek yetmezliği ve ciddi elektrolit dengesizlikleri ile de sonuçlanabilir. İlaçlar gibi çok farklı etiyolojilere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Allopurinol primer ve sekonder gut tedavisinde kullanılır. Böbrek yetmezliği olan olgularda çok nadiren de olsa rabdomiyoliz yapabilir. Bundan dolayı özellikle böbrek yetmezlikli olgularda kullanımında dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği ile polikliniğimizde takip edilen hasta (kreatinin: 1.5 mg/dl) ayak başparmağında ağrı şikayetiyle başvurdu. Gut teşhisi konarak kolşisin tab 3x1 başlandı. Bir hafta sonra tedaviye allopurinol 150 mg/gün eklendi. Allopüuinol başlanmasından 1 hafta sonra hastanın kliniğinde rabdomiyoliz ile uyumlu tablo gözlendi. Kolşisine başlandığında 15 gün içerisinde gelişmeyen rabdomiyolizin allopurinol eklenmesinde sonra gelişmesi bu ajanın rabdomiyoliz gelişmesine katkıda bulunabileceğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: Allopurinol, rabdomiyoliz, KBY

Fatih İnci, Yasemin Usul Soyoral, Ahmet Cumhur Dülger, Ümit Öztürk, Hüseyin Beğenik, Reha Erkoç. Does Allopurinol Has a Role In Rhabdomyolysis? A Case Report. Van Med J. 2012; 19(2): 100-101
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale