E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Assessment of Anticoagulant Treatment in Patients with Infrapopliteal Deep Venous Thrombosis [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 23-26

The Assessment of Anticoagulant Treatment in Patients with Infrapopliteal Deep Venous Thrombosis

Hasan Ekim1, Kaan Kırali2, Mehmet Özkökeli3
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AD, VAN
2Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AD, VAN

:Heparinization is used to prevent postphlebitic syndrome and pulmonary emboli in the patients with popliteal and iliofemoral deep venous thrombosis. But, heparinization is controversial in the patients with infrapopliteal deep venous thrombosis. The purpose of our study was to compare the outcomes of the treatments of infrapopliteal deep venous thrombosis in patients who did and did not receive heparin. Method: From 1995 through 1999, 54 limbs of 50 patients were identified, by means of duplex scanning and/or venography, as having isolated infrapopliteal deep venous thrombosis. Of these patients, 30 (60%) were women and 20 (40%) were men; the median age was 52.?5,6 years ( range, 24 to 72 years). 25 patients (group A) received anticoagulant therapy and the remaining 25 patients (group B) did not. They had follow-up from 1 to 5 years (means, 2.5 years). Results:Comparisons were made between group A and group B with respect to proximal thrombus extension, pulmonary emboli, thrombolysis, recanalization and reflux. Proximal thrombus extension occurred in 2 of group B patients (8%) within 10 days of diagnosis. All patients had symptoms except 2 of group A patients. These 2 patients who were previously diagnosed to have pulmonary emboli had no symptoms of deep vein thrombosis in their extremities. Asymptomatic infrapopliteal deep vein thrombosis was diagnosed as a result of search for a source of pulmonary emboli. The most common sites for infrapopliteal deep vein thrombosis were peroneal vein and posterior tibial vein, respectively. Complete thrombolysis of infrapopliteal thrombi was found in % 96 of the cases by 3 months. Valvular reflux was developed in 4 of 50 cases (8%). At the end of the follow-up period, only 1 patient had hyperpigmentation, swelling and varicose veins. No ulcers occurred. There were no differences between group A and group B with respect to postphlebitic sequelae and reflux. 2 patients of group B had proximal thrombus extension within 10 days. These 2 patients had previous deep vein thrombosis attacks. Conclusion:We conclude that if a treatment without anticoagulation is preferred, duplex scanning and close follow-up should be carried out for at least 10 days of the initial diagnosis.

Keywords: Infracrural deep vein thrombosis, heparin

İnfrapopliteal Derin Ven Trombozlarında Antikoagulan Tedavinin Yeri

Hasan Ekim1, Kaan Kırali2, Mehmet Özkökeli3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van
2Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kalp-Damar Cerrahisi AD, VAN

Amaç: İliofemoral ve popliteal ven trombozlarında postfilebitik sendrom ve pulmoner emboli gelişmesini önlemek için heparinizasyon uygulanmaktadır. İnfrapopliteal derin ven trombozlarında ise heparinizasyon uygulanması tartışmalıdır. Amacımız infrapopliteal derin ven trombozu tanısı alan 50 hastada heparinize edilen ve edilmeyen gruplar arasında sonuçları karşılaştırmaktır. Metod: 1995-1999 Yılları arasında infrapopliteal derin ven trombozu tanısı konulan 50 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların 30’u kadın (%60), 20’si erkek (%40) idi. Yaşları 24 ile 72 arasında değişmekte, ortalama yaş ise 52.?5.6 (ortalama? SD) idi. 25 hastada antikoagulasyon tedavisi yapıldı (Group A). Kalan 25 hasta ise heparinize edilmedi (Group B). Hastalar 1 ile 5 yıl arasında takip edildi. Bulgular: Ortalama takip süresi ise 2.5 yıldı. Her iki grup arasında proksimal trombus yayılımı, pulmoner emboli, trombolizis, rekanalizasyon ve reflü gelişimi bakımından karşılaştırma yapıldı. B grubundaki 2 hastada ilk 10 gün içinde proksimale doğru trombus uzanımı oldu. A grubunda 2 hasta dışında tümü semptomatikti. Bu iki hastanın hiç semptomları olmadığı halde daha önce pulmoner emboli geçirdikleri için emboli kaynağını araştırmak için yapılan dubleks scanning esnasında tanı kondu. İnfrapopliteal derin ven trombozu en sık sırayla peroneal ve posterior tibial vende en azda anterior tibial vende rastlandı. Hastaların %96’sınde 3 ay içinde trombolizis gelişerek rekanalizasyon oluştu. 4 olguda valvular reflü gelişti (%8). Hiçbir hastada ülserasyon gelişmedi. Yalnız 1 hastada ekstremitede şişlik, pigmentasyon ve varisler gelişti. Postflebitik sendrom ve reflü gelişmesi bakımından her iki grup arasında fark yoktu. B grubunda, ilk on gün içinde proksimale doğru trombus uzanımı gösteren 2 olgu daha önce derin ven trombozu geçirmiş idi. Sonuç: Antikoagulasyon yapılmayan olgularda daha önce derin ven trombozu geçirmiş ise en az ilk 10 gün dubleks scanning ve yakın takip ile değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnfrapopliteal derin ven trombozu, heparin

Hasan Ekim, Kaan Kırali, Mehmet Özkökeli. The Assessment of Anticoagulant Treatment in Patients with Infrapopliteal Deep Venous Thrombosis. Van Med J. 2001; 8(1): 23-26
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale