E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Management of Spinal Anesthesia in a Patient with Advanced Kyphoscoliosis and Cardiac Arrhythmia [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 113-114 | DOI: 10.5505/vtd.2016.02058

The Management of Spinal Anesthesia in a Patient with Advanced Kyphoscoliosis and Cardiac Arrhythmia

Nureddin Yüzkat1, Lokman Soyoral1, Volkan Baydi1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Kyphoscoliosis is a progressive disease advancing with age. It is a rare developmental deformity caused by abnormal drop of the back and sides of the spinal vertebral segment. In this presentation we present our experience of spinal anesthesia in a female patient with severe kyphoscoliosis and cardiac arrhythmias who was operated due to left femoral head fracture. We believe that spinal anesthesia in an elderly patient with kyphoscoliosis is a good alternative to general anesthesia for reduction or prevention of hemodynamic and respiratory complications.

Keywords: Arrhythmia, kyphoscoliosis, spinal anesthesia

Kardiyak Aritmileri Olan İleri Derecede Kifoskolyotik Hastada Spinal Anestezi Uygulamamız

Nureddin Yüzkat1, Lokman Soyoral1, Volkan Baydi1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Kifoskolyoz yaşla birlikte artan progresif bir hastalıktır. Gelişimsel vertebra bozukluklarının neden olduğu spinal bir segmentin arkaya ve yanlara anormal açılandığı sık görülmeyen bir deformitesidir. Bu sunuda, sol femur başında kırık nedeniyle opere edilen ileri derecede kifoskolyozlu ve kardiayak aritmileri olan bir bayan olguda uyguladığımız spinal anestezi deneyimimizi sunduk. Kifoskolyozlu yaşlı bir hastada spinal anestezi uygulamasının hemodinamik ve solunumsal komplikasyonların azaltılması ya da önlenmesi için genel anesteziye iyi bir alternatif olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, kifoskolyoz, spinal anestezi

Nureddin Yüzkat, Lokman Soyoral, Volkan Baydi. The Management of Spinal Anesthesia in a Patient with Advanced Kyphoscoliosis and Cardiac Arrhythmia. Van Med J. 2016; 23(1): 113-114
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale