E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
An alternative method to surgery in Chylothorax therapy; Somatostatin application [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 54-57

An alternative method to surgery in Chylothorax therapy; Somatostatin application

Ufuk Çobanoğlu1, Fuat Sayır1, Duygu Mergan İliklerden3, Kadir Bartın4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD. Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD. Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD. Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. Van

Cheilothorax is the collection of lymphatic fluid in pleural space due to disintegration of lymphatic duct’s integrity. Development of lymphatic leakage in the postoperative period is encountered 1-4% after esophagus surgery. It is contraversial that the treatment of this complication would be whether conservative or surgical method chosen. All surgical interventions not always elicit definite cure and bring forth other complications. In the management of cheilothorax therapy somatotostatin; an agent used increasingly in recent years seen as an alternative method to surgery.

Keywords: Chylothorax, esophageal surgery, somatostatin.

Şilotoraks Tedavisinde Cerrahiye Alternatif Bir Metot: Somatostatin Uygulanması

Ufuk Çobanoğlu1, Fuat Sayır1, Duygu Mergan İliklerden3, Kadir Bartın4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD,Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD. Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. Van

Şilotoraks lenfatik duktusun bütünlüğünün bozulması sonucu plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesidir. Postoperatif dönmede lenfatik kaçak gelişmesi özofagus cerrahilerinden sonra %1-4 oranında görülmektedir. Bu komplikasyonun tedavisinde konservatif metot ve cerrahi yöntem seçimi halen tartışmalıdır. Bütün cerrahi girişimler, her zaman kesin tedavi sağlayamamakta ve ayrıca başka komplikasyonlara neden olabilmektedir. Son yıllarda şilotoraks tedavisinde kullanımı giderek artan bir ajan olan somatostatin cerrahiye alternatif bir yöntem olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, özofagus cerrahisi, somatostatin.

Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan İliklerden, Kadir Bartın. An alternative method to surgery in Chylothorax therapy; Somatostatin application. Van Med J. 2010; 17(2): 54-57
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale