E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Long term pelvis renalis tumor following radical cystectomy: A case report [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 255-257

Long term pelvis renalis tumor following radical cystectomy: A case report

Sacit Nuri Görgel1, Uğur Balcı Kutan Özer2, Ertuğrul Şefik1, Kutlu Teberik1, Cengiz Girgin1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Servisi
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Servisi

Upper urinary tract urothelial tumors can rarely develop during the long term follow up after radical cystectomy in bladder cancer patients. Early cystectomy should be considered as one of the treatment options on T1G3 tumors because of their aggressive nature. In this study, we present a case who underwent early cystectomy because of T1G3 urothelial cancer and developed a pelvis renalis tumor 10 years after radical cystectomy.

Keywords: Pelvis renalis tumor, cystectomy, nephroureterectomy

Radikal Sistektomi Sonrası Geç Dönemde Görülen Pelvis Renalis Tümörü: Olgu Sunumu

Sacit Nuri Görgel1, Uğur Balcı Kutan Özer2, Ertuğrul Şefik1, Kutlu Teberik1, Cengiz Girgin1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Servisi
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Servisi

Mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi yapılan olgularda nadir de olsa geç dönemde üst üriner sistemin ürotelyal tümörü görülebilmektedir. T1G3 mesane kanserlerinin agresif doğası nedeniyle erken sistektomi göz önünde bulundurulması gereken tedavi seçeneklerinden biridir. Bu yazıda T1G3 mesane kanseri nedeniyle erken sistektomi yapılan ve radikal sistektomiden 10 yıl sonra pelvis renalis tümörü gelişen olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Pelvis renalis tümörü, sistektomi, nefroüreterektomi

Sacit Nuri Görgel, Uğur Balcı Kutan Özer, Ertuğrul Şefik, Kutlu Teberik, Cengiz Girgin. Long term pelvis renalis tumor following radical cystectomy: A case report. Van Med J. 2013; 20(4): 255-257
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale