E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
An unusual mass image in the left ventricle: Isolated calcified and hypertrophied papillary muscle [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 243-245

An unusual mass image in the left ventricle: Isolated calcified and hypertrophied papillary muscle

Şeref Kul1, Yiğit Çanga2, Mehmet Baran Karataş3
1Hakkari Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari
2Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kartal, İstanbul
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Şanlıurfa

On the transthoracic echocardiography of patient, who admitted to our emergency clinic with chest pain and was established non-ST elavation myocardial infarction, had critical lesion at the circumflex artery after obtuse marginal branch and was performed sucsessfull percutaneous transluminal balloon angioplasty and stenting, was detected a hyper-echoic mass on the left ventricula. At first glance, it appeared to be a tumor or thrombus but it was concluded that the mass which appeared just above the chordate structures and continued on the hypertrophied papillary muscles was compatible with calcification when carefully looked at. This was reported since although it is primarily associated with several diseases, foremost hypertrophic cardiomyopathy, in this case it was seen as isolated, and therefore, was considered a different entity.

Keywords: Left ventricular mass, papillary muscle hypertrophy and calcification

Sol Ventrikülde Nadir Görülen Bir Kitle İmajı: İzole Papiller Kas Hipertrofisi ve Kalsifikasyonu

Şeref Kul1, Yiğit Çanga2, Mehmet Baran Karataş3
1Hakkari Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hakkari
2Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Şanlıurfa

Acil kliniğimize göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran ve non-ST elevasyonlu myokard infarktüsü tespit edilen, Circumflex (Cx) arter obtuse marjinal-1 dalı sonrası kritik lezyon saptanması üzerine buraya başarılı perkutan transluminal balon anjiyoplasti ve stent uygulaması yapılan hastanın transtorasik ekokardiyografisinde sol ventrikülünde hiper-ekojen kitle şeklinde bir yapı tespit edildi. İlk bakışta trombüs ya da tümör gibi görünen yapıya dikkatli bakıldığında kordal yapıların hemen üzerinde başlayan ve hipertrofik görünen papiller kaslarda devam eden yapının kalsifikasyonla uyumlu olduğu sonucuna varıldı. Literatürde başta hipertrofik kardiyomyopati olmak üzere birçok hastalıkla birlikte rapor edilen bu durum, bizim hastamızda izole olarak görülmüş ve yeni bir antite olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sol ventriküler kitle, papiller kas hipertrofisi ve kalsifikasyonu

Şeref Kul, Yiğit Çanga, Mehmet Baran Karataş. An unusual mass image in the left ventricle: Isolated calcified and hypertrophied papillary muscle. Van Med J. 2013; 20(4): 243-245
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale