E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Can we obtain low-dose and high quality images using 320-row multidedector computed tomography in paranasal sinus imaging? [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 22-27 | DOI: 10.5505/vtd.2018.95967

Can we obtain low-dose and high quality images using 320-row multidedector computed tomography in paranasal sinus imaging?

Berhan Pirimoğlu, Recep Sade
Department of Radiology, Ataturk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate whether or not obtaining low-dose and high quality images in the paranasal sinus CT imaging using 320-row multidetector CT technique on phantom study.
METHODS: Twenty phantom examinations were conducted with different settings of the tube voltage (135, 120, 100, 80 kV) and current. Dose measurements were derived from the study protocol as volume CT dose index (CTDIvol) and dose-length product (DLP). Image qualities of all the phantom images were assessed using a five-point scale (1: non-diagnostic to 5: excellent image quality) by observer 1 and 2.
RESULTS: We obtained the lowest radiation dose in using 80 kVp and 2.5 mAs (CTDIvol: 0.2 mGy, DLP: 2.5 mGy x cm) phantom CT protocol and the highest radiation dose in using 120 kVp and 75 mAs (CTDIvol: 13.7 mGy, DLP: 191.2 mGy x cm) phantom CT protocol(p<0.001). We revealed the lowest radiation dose in using 135 kVp and 5 mAs (CTDIvol: 1.2 mGy, DLP: 16.9 mGy x cm) with high imaging quality for observer 1 and 2 (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that you can perform the 135 kVp and 5 mAs paranasal sinus CT protocol with high image quality in routine daily practice.

Keywords: Low-dose, paranasal imaging, phantom study, multidetector CT

Paranazal sinüs görüntülemede 320-sıralı multidedektör bilgisayarlı tomografi kullanarak düşük doz ve yüksek kalitede görüntü elde edebilir miyiz?

Berhan Pirimoğlu, Recep Sade
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda son teknoloji 320-sıralı multidedektör BT kullanarak paranazal sinüs görüntülemede düşük doz ve yüksek kalitede görüntü elde edip edemeyeceğimizi fantom düzeneği üzerinden değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Günlük rutin uygulamada kullanılan standart paranazal görüntüleme protokolünün de dahil olduğu farklı tüp voltaj (135, 120, 100, 80 kV) ve akım (150, 100, 50, 25, 10 mA) değerleri kullanarak toplam 20 farklı protokolde fantom görüntüler elde edildi. Doz ölçümleri CTDIvol (volume CT dose) ve DLP (dose-length product) değerleri üzerinden gerçekleştirildi. İki ayrı radyolog tarafından birbirinden bağımsız olarak 1 ile 5 arası toplam beş puanlık bir skala (1: non-diagnostik – 5: mükemmel görüntü kalitesi) kullanılarak toplam 20 adet paranazal bölge fantom BT çekimlerin görüntü kalitesi değerlendirildi.
BULGULAR: En düşük doz 80 kVp ve 2.5 mAs (CTDIvol: 0.2 mGy, DLP: 2.5 mGy x cm) protokolü ile çekilen fantom görüntüde elde edildi. En yüksek doz ise 120 kVp ve 75 mAs (CTDIvol: 13.7 mGy, DLP: 191.2 mGy x cm) protokolü çekilen fantom görüntüde elde edildi (p<0.001). Her iki radyolog için de görüntü kalitesi düşmeden alınabilecek en düşük doz protokolü 135 kVp ve 5 mAs ile elde edildi. Bu protokol için her elde edilen CTDIvol değeri 1.2 mGy ve DLP değeri 16.9 mGy x cm olarak bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda 135 kVp ve 5 mAs ile elde ettiğimiz düşük doz paranazal BT protokolünü rutin uygulamada görüntü kalitesi üzerinde herhangi bir kayıp olmadan kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Düşük doz, paranazal görüntüleme, fantom, multidedektör BT

Berhan Pirimoğlu, Recep Sade. Can we obtain low-dose and high quality images using 320-row multidedector computed tomography in paranasal sinus imaging?. Van Med J. 2018; 25(1): 22-27

Corresponding Author: Berhan Pirimoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale