E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Fasciola Hepatıca’ ya Bağlı Olarak Gelişen Akut Kolanjit ve Hepatit: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 50-53

Fasciola Hepatıca’ ya Bağlı Olarak Gelişen Akut Kolanjit ve Hepatit: Olgu Sunumu

Ahmet Cumhur Dülger1, Mehmet Emin Küçükoğlu2, Hasan Yılmaz3, Serhat Avcu4, Özgür Kemik5, Mehmet Kadir Bartın6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN
2Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Gastroenterology, Van, Turkey
3Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Parasitology, Van, Turkey
4Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Radiology, Van, Turkey
5Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Surgery, Van, Turkey
6Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Surgery, Van, Turkey

A 36 year old woman presented with fever and right upper quadrant pain. Physicial examination revealed positive murphy sign. Also leucocytosis and eosinophilia were detected. Abdominal computerized tomography (ct) of the liver showed geographic tracts. A duodenoscopy was performed and examination of duodenal aspirate revealed fasciola hepatica ova. Triclabendazole was given for two days. And three months after treatment, physical, laboratory and radiological examinations were all normal. Fasciola hepatica is still a very rare cause of acute cholangitis and hepatitis. Because fasciola hepatica has a special tropism for the liver; abdominal pain, hepatomegaly, and constitutional symptoms are among the most common manifestations of fascioliasis. Eosinophilia is the most frequent laboratory abnormality. The ct scan has become a useful technique in the diagnostic work-up. A definitive diagnosis may be established by the detection of parasite ova in the feces or duodenal aspirate, but most cases may be diagnosed by serologic methods. Triclabendazole and bithionol are the most effective drugs against fasciola hepatica.

Keywords: Fasciola hepatica, liver infection, triclabendazole

Acut Cholangitis and Hepatitis Caused By Fasciola Hepatica: A Case Report

Ahmet Cumhur Dülger1, Mehmet Emin Küçükoğlu2, Hasan Yılmaz3, Serhat Avcu4, Özgür Kemik5, Mehmet Kadir Bartın6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN
2Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Gastroenterology, Van, Turkey
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Van
4Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Radiology, Van, Turkey
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van
6Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Surgery, Van, Turkey

36 yaşında bayan hasta ateş ve sağ üst kadran ağrısı nedeniyle başvurdu. Fizik muayenede pozitif Murphy bulgusu vardı. Lökositoz ve eosinofili saptandı. Batın bilgisayarlı tomografi (BT)’sinde karaciğerde coğrafi lezyonlar bulundu. Duodenoskopi ile elde edilen duodenal aspiratın incelenmesinde fasciola hepatica yumurtaları tesbit edildi. Triklabendazol 2 gün boyunca verildi. Tedavinin 3. ayında fizik muayene, laboratuar ve radyolojik incelemeler normale döndü. Fasciola hepatica akut kolanjit ve hepatitin nadir bir nedenidir. Karaciğere olan özel ilgisinden dolayı karın ağrısı, hepatomegali ve yapısal semptomlar sıktır. Eosinofili en sık görülen laboratuvar bozukluğudur. BT tanısal incelemede en kullanışlı tekniktir. Kesin tanı parazit yumurtalarının dışkı veya duodenal aspiratta görülmesiyle konur. Ancak çoğu vakada tanı serolojik yöntemlerle konur. Triklabendazol ve bitionol hastalık tedavisinde en etkili ilaçlardır.

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, karaciğer infeksiyonu, triklabendazol

Ahmet Cumhur Dülger, Mehmet Emin Küçükoğlu, Hasan Yılmaz, Serhat Avcu, Özgür Kemik, Mehmet Kadir Bartın. Fasciola Hepatıca’ ya Bağlı Olarak Gelişen Akut Kolanjit ve Hepatit: Olgu Sunumu. Van Med J. 2010; 17(2): 50-53
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale