E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Rare Complications After Transobturator Tape [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 528-530 | DOI: 10.5505/vtd.2020.92005

Rare Complications After Transobturator Tape

Recep Eryılmaz, Rahmi Aslan, Kerem Taken
department of urology,yuzuncu yil university,van,turkey

Transobturatuar tape is a minimal invazive surgery in stress urinary incontinence and ıt’s succesful is over 80%. TOT’s complication is a little, nevertheless the complication is occured in TOT surgery. Two case with complication applied to us post transobturatuar tape surgery. The first patient was 48 years old women patient. TOT was performed 7and 6 years ago, respectively. They had lower urinary tract system semptoms. It was seen that the mesh was reformed by stone ın bladder by cystoscopy vision in first patient. It was observed that the mesh came out from the front wall of the vagen in genital examination.
Although, TOT is a minimally invasive surgery, complications may ocur in this surgery.

Keywords: transobturator tape, rare, complications

TransobturatorTape Sonrası Oluşan Nadir Komplikasyonlar

Recep Eryılmaz, Rahmi Aslan, Kerem Taken
yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi üroloji anabilim dalı van-turkiye

Stres üriner inkontnans cerrahisinde minimal invaziv tedaviler içerisinde yer alan transobturatuar teyp(TOT) uygulanmasının başarısı %80 nin üzerindedir.Trans obturatuar tape uygulanması stres üriner inkontinans cerrahisinde kullanılan transvaginal teyp uygulanmasına göre daha non invaziv bir cerrahi işlemdir.TOT un komplikasyon oranının daha az olması sebebiyle stres üriner inkontinansta daha çok tercih edilmektedir. Buna rağmen transobturatuar teyp uygulamasında da komplikasyon görülebilmektedir. Transobturatuar tape uygulaması sonrası bize komplikasyonla başvuran iki vaka oldu.Bunlardan birincisi 48 yaşında bayan hasta tot yapıldıktan 7 yıl sonra başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda mesanede 7-8cmlik taşlaşmış mech tespit edildi.Sonra gerekli cerrahi işlemler uygulandı ve taşlaşmış mech alındı.ikinci vakamızda tot dan 6 yıl sonra alt üriner sistem şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan genital muayenesinde mechin vagen ön duvarında dışarda olduğu izlendi. Daha sonra mechin dışarda gözüken kısmı rezeke edildi. İki vakamızda şifayla taburcu edildi.
Sonuç olarak TOT minimal invaziv cerrahi olmasına rağmen komplikasyonlar görülebilir.

Anahtar Kelimeler: transobturator tape, nadir, komplikasyonlar

Recep Eryılmaz, Rahmi Aslan, Kerem Taken. Rare Complications After Transobturator Tape. Van Med J. 2020; 27(4): 528-530

Corresponding Author: Recep Eryılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale