E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Rare Cause of Acid in Pregnancy: Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 86-89

Rare Cause of Acid in Pregnancy: Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome

Hatice Ender Soydinç1, Mehmet Sıdık Evsen1, Muhammet Erdal Sak1, Talip Gül1
Yrd.Doç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is a common complication in patients undergoing ovulation induction. Although this syndrome is rare in spontaneous pregnancies, even so it can occur. In this paper, we aimed to present management of a case who has 13 weeks pregnancy with spontaneous OHSS. 35 years old woman was admitted to our outpatient clinic with complaints of abdominal swelling, shortness of breath, nausea, vomiting and hand-foot inflatable. We learned that her previous pregnancy which had been through in vitro fertilization had occured OHSS. Spontaeous OHSS was diagnosed after obstetric, laboratory and ultrasonographic examinations in this case. Conservative treatment was performed. Healthy female baby was delivered at the end of the 38th weeks. Patients who experienced OHSS in previously pregnancy produced by IVF, even though subsequent pregnancies is spontaneous, the risk of OHSS should be kept in mind.

Keywords: pregnancy, spontaneous, ovarian hyperstimulation syndrome

Gebelikte Asitin Nadir Sebebi: Spontan ovaryan hiperstimülasyon sendromu

Hatice Ender Soydinç1, Mehmet Sıdık Evsen1, Muhammet Erdal Sak1, Talip Gül1
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS), ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda sık rastlanan bir komplikasyondur. Spontan gebeliklerde oldukça nadir olmakla birlikte ortaya çıkabilir. Makalemizde 13 haftalık gebe olan ve spontan OHSS tespit edilen olgunun yönetimini sunmayı amaçladık. 35 yaşında hasta karın şişliği, nefes darlığı, bulantı, kusma ve el-ayakta şişme şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Daha önce invitro fertilizasyonla (İVF) gebe kaldığı ve o gebelikte OHSS geliştiği öğrenildi. Muayene, laboratuar ve ultrasonografik incelemeler sonrası spontan OHSS tanısı konuldu. Konservatif tedavi yapıldı. 38 haftanın bitiminde sağlıklı kız bebek doğurtuldu. Daha önce İVF ile oluşan gebeliğinde OHSS geçiren hastaların, daha sonraki gebelikleri spontan olsa dahi OHSS gelişme riski akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, spontan, ovaryan hiperstimülasyon sendromu

Hatice Ender Soydinç, Mehmet Sıdık Evsen, Muhammet Erdal Sak, Talip Gül. Rare Cause of Acid in Pregnancy: Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome. Van Med J. 2012; 19(2): 86-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale