E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A comparison on the Intrauterine Insemination Outcomes of Infertile Women Undergoing Ovulation Induction with Clomiphene Citrate and rFSH [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 81-85 | DOI: 10.5505/vtd.2016.79002

A comparison on the Intrauterine Insemination Outcomes of Infertile Women Undergoing Ovulation Induction with Clomiphene Citrate and rFSH

Muhammet Yıldız1, Numan Çim2, Erkan Elçi3, Recep Yıldızhan4
1Özel Ağrı Güven Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ağrı, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3TC Sağlık Bakanlığı İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of recombinant follicle stimulating hormone (rFSH) and clomiphene used for ovulation induction in patients undergoing intrauterine insemination (IUI) treatment on pregnancy rates. Materials and Methods: The retrospective study included 102 menstrual cycles in which IUI treatment was performed. To achieve ovulation induction, clomiphene citrate and rFSH were administered in two distinct groups. The two groups were compared in terms of demographic characteristics, diagnosis, and treatment outcomes. Results: The two groups had similar pregnancy rates. In the clomiphene citrate group, periovulatory endometrium was thinner than 7 mm. The correlation between periovulatory endometrium thickness and pregnancy rate was similar in both groups. Conclusion: Application of clomiphene citrate and rFSH led to similar pregnancy rates in women undergoing IUI treatment. No difference was found in the pregnancy rates in women with a periovulatory endometrium thickness of <7 mm.

Keywords: Infertility, intrauterine insemination, clomiphene citrate, ovulation Induction, rFSH

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rFSH ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Muhammet Yıldız1, Numan Çim2, Erkan Elçi3, Recep Yıldızhan4
1Özel Ağrı Güven Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ağrı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.Van
3TC Sağlık Bakanlığı İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

Amaç: İntrauterin inseminasyon (IUI) yapılan hastalarda ovülasyon indüksiyonu amacıyla kullanılan rFSH ile klomifen sitrat’ın gebelik oranlarına etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: IUI yapılan 102 siklus retrospektif olarak değerlendirildi. Ovülasyon indüksiyonu amacıyla komifen sitrat ve rFSH kullanılan iki gruptaki kadınların demografik özellikleri, tanıları ve tedavi sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grupta benzer gebelik oranları tespit edildi. Klomifen sitrat grubunda periovulatuar endometrium 7 mm’den daha inceydi. İki grupta da, periovulatuar endometrium kalınlığı ile gebelik oranları ilişkisi benzerdi. Sonuç: Klomifen sitrat veya rFSH kullanımıyla birlikte IUI uygulanan kadınlarda gebelik oranları benzerdir. Preovülatuar endometrium kalınlığının 7 mm’den ince olan kadınlarda gebelik oranları değişmemektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, intrauterin inseminasyon, klomifen sitrat, ovülasyon indüksiyonu, rFSH

Muhammet Yıldız, Numan Çim, Erkan Elçi, Recep Yıldızhan. A comparison on the Intrauterine Insemination Outcomes of Infertile Women Undergoing Ovulation Induction with Clomiphene Citrate and rFSH. Van Med J. 2016; 23(1): 81-85
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale